22.11.2022 Starost: 10 dni

ANALIZA PRVEGA KROGA LOKALNIH VOLITEV 2022

Ljubljana, 22. 11.2022 - Po še nepopolnih in neuradnih podatkih je volilna udeležba na nedeljskih lokalnih volitvah dosegla nekaj več kot 47 odstotkov. Nižja je bila le še leta 2014. Trenutni delni in neuradni izidi kažejo, da so v prvem krogu županskih volitev od 212 občin župane izvolili v 165 občinah. Pred štirimi leti se je to zgodilo v 156 občinah. Župane za prihodnja štiri leta so v nedeljo dobili tudi v šestih mestnih občinah. V 51 občinah pa novi župani v letošnji volilni tekmi niso imeli protikandidata.


Pregled volilne udeležbe na lokalnih volitvah po letih, pri čemer se podatek za letošnji prvi krog volitev lahko še spremeni.

leto    prvi       drugi
        krog       krog
--------------------------
1994   61,10 %    48,50 %*
1998   58,29 %    51,81 %
2002   72,10 %**  67,50 %
2006   58,22 %    53,16 %
2010   50,98 %    48,81 %
2014   45,22 %    43,62 %
2018   51,18 %    49,15 %
2022   47,47 %

Županje in župani, ki so po delnih neuradnih izidih izvoljeni v prvem krogu:


Ajdovščina: Tadej Beočanin
Ankaran: Gregor Strmčnik
Apače: Andrej Steyer
Beltinci: Marko Virag
Benedikt: Milan Repič
Bistrica ob Sotli: Franjo Debelak
Bloke: Jože Doles
Bohinj: Jože Sodja
Borovnica: Peter Črnilogar
Bovec: Valter Mlekuž
Braslovče: Tomaž Žohar
Brezovica: Metod Ropret
Cankova: Danilo Kacijan
Cerklje na Gorenjskem: Franc Čebulj
Cerknica: Marko Rupar
Cerkvenjak: Marjan Žmavc
Cirkulane: Antonija Žumbar
Črenšovci: Vera Markoja
Črna na Koroškem: Romana Lesjak
Črnomelj: Andrej Kavšek
Dobje: Franc Leskovšek
Dobrepolje: Janez Pavlin
Dobrna: Martin Brecl
Dobrova-Polhov Gradec: Jure Dolinar
Dobrovnik: Marjan Kardinar
Dol pri Ljubljani: Željko Savič
Domžale: Renata Kosec
Duplek: Mitja Horvat
Gorenja vas-Poljane: Milan Janez Čadež
Gorje: Peter Torkar
Gornji Grad: Anton Špeh
Gornji Petrovci: Franc Šlihthuber
Grad: Cvetka Ficko
Grosuplje: Peter Verlič
Hajdina: Stanislav Glažar
Hoče-Slivnica: Marko Soršak
Hodo: Denis Tamaško
Horjul: Janko Prebil
Hrastnik: Marko Funkl
Hrpelje - Kozina: Saša Likavec Svetelšek
Idrija: Tomaž Vencelj
Ivančna Gorica: Dušan Strnad
Jezersko: Andrej Karničar
Juršinci: Robert Horvat
Kamnik: Matej Slapar
Kidričevo: Anton Leskovar
Kobarid: Marko Matajurc
Kobilje: Darko Horvat mag.
Kočevje: Vladimir Prebilič
Komen: Erik Modic
Koper: Aleš Bržan
Kozje: Milenca Krajnc
Križevci: Branko Slavinec
Kungota: Tamara Šnofl
Kuzma: Jožef Škalič
Lenart: Janez Kramberger
Litija: Franc Rokavec
Ljubljana: Zoran Janković
Ljubno: Franjo Naraločnik
Ljutomer: Olga Karba
Log-Dragomer: Miran Stanovnik
Loška dolina: Matjaž Antončič
Loški Potok: Simon Debeljak
Lovrenc na Pohorju: Marko Rakovnik
Luče: Klavdij Strmčnik
Lukovica: Olga Vrankar
Majšperk: Sašo Kodrič
Makole: Franc Majcen
Markovci: Milan Gabrovec
Medvode: Nejc Smole
Metlika: Martina Legan Janžekovič
Miklavž na Dravskem polju: Egon Repnik
Miren-Kostanjevica: Mauricij Humar
Mirna: Dušan Skerbiš
Mirna Peč: Andrej Kastelic
Mislinja: Bojan Borovnik
Moravske Toplice: Alojz Glavač
Mozirje: Ivan Suhoveršnik
Muta: Angelca Mrak
Naklo: Ivan Meglič
Nazarje: Matej Pečovnik
Novo mesto: Gregor Macedoni
Odranci: Barbara Ferenčak
Oplotnica: Matjaž Orter
Ormož: Danijel Vrbnjak
Osilnica: Alenka Kovač
Pesnica: Gregor Žmak
Pivka: Robert Smrdelj
Podčetrtek: Peter Misja
Podlehnik: Sebastian Toplak
Podvelka: Miran Pušnik
Poljčane: dr. Petra Vrhovnik
Polzela: Jože Kužnik
Postojna: Igor Marentič
Prebold: Marko Repnik
Preddvor: Rok Roblek
Prevalje: Matija Tasič
Ptuj: Nuška Gajšek
Rače-Fram: Branko Ledinek
Radeče: Tomaž Režun
Radenci: Roman Leljak
Radlje ob Dravi: Alan Bukovnik
Radovljica: Ciril Globočnik
Ravne na Koroškem: Tomaž Rožen
Razkrižje: Stanko Ivanušič
Rečica ob Savinji: Majda Potočnik
Renče-Vogrsko: Tarik Žigon
Ribnica: Samo Pogorelc
Ribnica na Pohorju: Srečko Geč
Rogaška Slatina: Branko Kidrič
Rogatec: Martin Mikolič
Ruše: Urška Repolusk
Selnica ob Dravi: Vlasta Krmelj
Semič: Polona Kambič
Sevnica: Srečko Ocvirk
Slovenj Gradec: Tilen Klugler
Slovenska Bistrica: Ivan Žagar
Slovenske Konjice: Darko Ratajc
Sodražica: Blaž Milavec
Solčava: Katarina Prelesnik
Starše: Stanislav Greifoner
Straža: Dušan Krštinc
Sveta Ana: Martin Breznik
Sveta Trojica v Slovenskih goricah: David Klobasa
Sveti Andraž v Slovenskih goricah: Darja Vudler Berlak
Sveti Jurij v Slovenskih goricah: Peter Škrlec
Sveti Tomaž: Mirko Cvetko
Šalovci: Iztok Fartek
Šempeter-Vrtojba: Milan Turk
Šenčur: Ciril Kozjek
Šentilj: Štefan Žvab
Šentjernej: Jože Simončič
Šentjur: mag. Marko Diaci
Šentrupert: Tomaž Ramovš
Škocjan: Jože Kapler
Škofja Loka: Tine Radinja
Šmarje pri Jelšah: Matija Čakš
Šmarješke Toplice: Marjan Hribar
Šoštanj: Boris Goličnik
Štore: Miran Jurkošek
Tabor: Marko Semprimožnik
Tišina: Franc Horvat
Trbovlje: Zoran Poznič
Trnovska vas: Alojz Benko
Trzin: Peter Ložar
Tržič: Peter Miklič
Turnišče: Borut Horvat
Velenje: Peter Dermol
Velika Polana: Damijan Jaklin
Videm: Brane Kolednik
Vipava: Anton Lavrenčič
Vitanje: Andraž Pogorevc
Vodice: Aco Franc Šuštar
Vojnik: Branko Petre
Vransko: Nataša Juhart
Vrhnika: Daniel Cukjati
Vuzenica: Franjo Golob
Zagorje ob Savi: Matjaž Švagan
Zavrč: Slavko Pravdič
Zreče: Boris Podvršnik
Žalec: Janko Kos
Železniki: Marko Gasser
Žetale: Anton Butolen
Žirovnica: Leopold Pogačar
Žužemberk: Jože Papež

 

* * *


< OPAZOVALCI LOKALNIH VOLITEV IZ SVETA EVROPE O OMEJITVI ŽUPANSKIH MANDATOV