11.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

AKTUALNA VPRAŠANJA S PODROČJA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana, 11. 4. 2013 - Danes v dvorani Državnega sveta RS poteka seminar z naslovom "Aktualna vprašanja s področja ravnanja s stvarnim premoženjemsamoupravnih lokalnih skupnosti", ki se ga udeležuje 70 predstavnikom občin in druge zainteresirane javnosti.Predavatelji Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo bodo udeležencem seminarja predstavili:
1. Omejitve pri ravnanju s stvarnim

premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti z
   vidika predpisov o državnih

pomočeh;

2. Ureditev ravnanja s stvarnim premoženjem

samoupravnih lokalnih skupnosti v
    splošnih  predpisih, s posebnim poudarkom na noveli zakona o

stvarnem premoženju
   države  in samoupravnih

lokalnih skupnosti;

3. Brezplačni prenos državnega premoženja v

razvojne namene na občine na podlagi
    Zakona o spodbujanju skladnega

regionalnega razvoja.


* * *


< POJASNILA V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE