16.05.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

AKTIVNA VLOGA ZOS OB OBRAVNAVANJU NOVELE ZFO

ZOS je imel izjemno aktivno vlogo pri sprejemanju predloga novele zakona o financiranju občin. Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva (17.04.2008) posredovalo na predlog novele pripombe v obliki amandmajev. Splošen cilj predlaganih dopolnil je bil povečati višino sredstev države v proračunih vseh slovenskih občin in poenostaviti in racionalizirati postopke za pridobitev dela teh sredstev s strani države. Predloge amandmajev si lahko ogledate na naši spletni strani.


Amandmaji so bili obravnavani tako v pristojnem odboru Državnega sveta, v Državnem svetu in na pristojnem odboru Državnega zbora. Vseh sej na katerih so bili amandmaji obravnavani se je udeležil predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, ki je amandmaje poslancem in državnim svetnikom tudi ustno predstavil. Državni svet je naše amandmaje večinoma povzel in jih v svojem mnenju k predlogu zakona predlagal v sprejem Odboru za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Pred Odborom za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo koalicijskim strankam posredovali pobudo za koalicijski sestanek s predlogom dopolnil. Na podlagi naše pobude se je koalicija dan pred matičnim odborom sestala in dogovorila še za sprejem določenih sprememb na področju zadolžitev v veljavnem Zakonu o financiranju občin. V naslednjem tednu bo o predlogu novele zakona o financiranju občin po skrajšanem postopku odločal državni zbor. Naša aktivna vloga je tako pripomogla k delni spremembi vsebine predloga novele zakona. V fazi medresorskega usklajevanja se je Združenje občin Slovenije z ministrom dr. Ivanom Žagarjem sestalo na dveh sejah predsedstva in predlagalo določene spremembe predloga zakona, deloma so v Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko našim pripombam sledili. Smo pa skupaj s Službo Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko organizirali posvet "NOVOSTI FINANCIRANJA LOKALNIH SKUPNOSTI IN čŒRPANJE SREDSTEV NA PODLAGI 21. čŒLENA ZFO", ki je potekal 23. aprila 2007. Posvet je bil namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav in javnim uslužbencem občin. Na posvetu je bil med drugim predstavljen predlog novele Zakona o financiranju občin. Posveta se je udeležilo preko 70 udeležencev. Pomembno je, da združenje pri ključnih zakonih na področju lokalne samouprave pravočasno uskladi pripombe in skozi vse faze od medresorskega usklajevanja, vladne obravnave in v državnem zboru na vpletene državne organe posreduje dopolnila oz. amandmaje. Le takšen pristop je zagotovilo, da se lahko pripombe občin vsaj deloma znajdejo v sprejetih zakonih. Takšen način dela v združenju zasledujemo pri ključni zakonodaji s področja lokalne samouprave.


< SEJA VLADE 15. MAJ 2008