09.05.2018 Starost: 5 let

AKCIJSKI NAČRT ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA PROFESIONALIZACIJE V JAVNEM NAROČANJU

Ljubljana, 9. 5. 2018 - Ministrstvo za javno upravo je, na podlagi sporočila in priporočil Evropske Komisije ter Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020, pripravilo okvir za razvoj izboljšanja prakse javnega naročanja v Republiki Sloveniji.


Ministrstvo za javno upravo bo tako v okviru ukrepa profesionalizacije v javnem naročanju s 27 podrobnejšimi cilji, ki so navedeni v akcijskem načrtu, izvajalo aktivnosti na področju dviga kompetenc in spodbujanja javnih uslužbencev za boljše naročanje, pomoči naročnikom in ponudnikom za večjo pravno varnost, kakovost in gospodarnost javnega naročanja, spodbujanja strateškega javnega naročanja, skupnega javnega naročanja in razvoja pametnih orodij za podporo procesom javnega naročanja.

Akcijski načrt za izboljšanje sistema in profesionalizacije v javnem narolanju je dostopno na TEJ povezavi.

* * *


< POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU