04.12.2015 Starost: 6 let

91. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 12. 2015 - Vlada RS je na 91. dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu okolja, novelo Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021 ter imenovala nove člane Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022.


Predlog novele Zakona o varstvu okolja
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO v letu 2013 se sedanja ureditev opravljanja dimnikarske službe ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna državna gospodarska javna služba. Brez uveljavitve novega sistema bodo tako ne le ukinjene koncesije, temveč bodo dimnikarske storitve v celoti prepuščene trgu. Zaradi zagotovitve javnega interesa, ki je v skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarno varnost ter energetsko učinkovitost malih kurilnih naprav, je potrebna regulacija tega področja tudi po 31. 12. 2015, zato je predlog zakona poslan v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Predlog zakona določa podaljšanje obstoječe ureditve, in sicer do 31. 12. 2016. Tako bo zagotovljen javni interes za preprečitev težko popravljivih posledic za okolje, zdravje, premoženje in varnost.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč od marca 2015 na številnih posvetih predstavilo idejni okvir nove ureditve izvajanja dimnikarskih storitev. Prav tako je bila v poletnih mesecih opravljena javna obravnava, vendar pa dokončne rešitve še niso sprejete, zaradi česar je potrebno podaljšanje obstoječe ureditve.

Celotno sporočilo je dostopna TU.

* * *


< KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC POZIVA VLADO K PRIPRAVI NOVEGA SISTEMA FINANCIRANJA OBČIN