25.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

9. TRILATERALNI SESTANEK DELEGACIJ SLOVENIJE, HRVAŠKE IN MADŽARSKE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI TER DRUGIMI NESREČAMI

Ljubljana, 25. 11. 2008 – Jutri, 26. 11. 2008, bo v mestni hiši Mestne občine Ptuj potekal 9. trilateralni sestanek delegacij Republike Hrvaške, Republike Madžarske in Republike Slovenije na področju varstva pred naravnimi ter drugimi nesrečami. Ob tem sestanku bosta potekala tudi bilateralna sestanka Stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred nesrečami in Stalne slovensko-madžarske mešane komisije za varstvo pred nesrečami.


 

Na sestankih bodo delegacije pristojnih ustanov na področju zaščite in reševanja pregledale dosedanje sodelovanje na tem področju, predvsem obmejno sodelovanje in sodelovanje v okviru EU, mednarodnih organizacij (EU, NATO, OZN) ter regionalnih pobud. Posebno pozornost bo namenjena prihodnjemu sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Na sestankih bodo delegacije pristojnih ustanov na področju zaščite in reševanja pregledale dosedanje sodelovanje na tem področju, predvsem obmejno sodelovanje in sodelovanje v okviru EU, mednarodnih organizacij (EU, NATO, OZN) ter regionalnih pobud. Posebno pozornost bo namenjena prihodnjemu sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja pripadnikov enot za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Delegacije si bodo tudi izmenjale informacije in izkušnje iz večjih naravnih ter drugih nesreč, ki so prizadele države v minulem letu. Prav tako pa si bodo izmenjali informacije o spremembah in razvoju področja varstva pred nesrečami v posameznih državah.

 

Na sestanku bodo delegacije oblikovale in potrdile tudi načrt sodelovanja za leto 2009.

* * *


< PREVZEM POSLOV NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE IN REGIONALNE POLITIKE