16.07.2021 Starost: 1 let

86. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 7. 2021 – Vlada RS je na 86. redni seji redni seji, 15.7.2021, med drugim podaljšala veljavnost odlokov v povezavi s COVID -19 in z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Na podlagi Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, bo vsak polnoleten državljan Republike Slovenije prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak mladoleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre, in sicer do konca leta 2021. Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskoletnih bonov, bone bodo tisti državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku – seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. Seznanila se je s Poročilom o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 2014–2020, sprejela je Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022.


Vlada je z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi

 Vlada je izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov.

 Boni se unovčujejo z namenom odprave posledic epidemije in sledijo določbam Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Vsak polnoleten državljan Republike Slovenije bo prejel bon v vrednosti 100 evrov, vsak mladoleten državljan pa v vrednosti 50 evrov. Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre, in sicer do konca leta 2021.

 

Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskoletnih bonov, bone bodo tisti državljani, ki lanskoletnih bonov še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku – seveda za namen, za katerega so bili boni izdani.

 

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

 

Vlada je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

S tem odlokom se do 25. julija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 

- Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;

- Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;

- Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;

- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;

- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

 

Povzetek v celoti, si lahko ogledate TU.

 


< SREČANJE VLADNE POGAJALSKE SKUPINE S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA