04.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

83. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V času od 9. do 10. februarja bo v Bruslju potekalo 83. Zasedanje Odbora regij na katerem bo sodelovala tudi delegacija Združenja občin Slovenije.


Poleg običajno obsežnega dnevnega reda, na katerem bo Odbor regij obravnaval 10 vsebinskih dokumentov zakonodajnih institucij EU, bo posebnost tokratnega zasedanja izvolitev novega predsednika Odbora regij (dosedanjemu predsedniku se je mandat iztekel) in dodelitev novih pristojnosti Odbora regij ter njegove nove sestave v skladu z novo Lizbonsko pogodbo. Odbor bo nagovoril tudi kandidat za novega komisarja za regionalno politiko Johannes Hahn, ter predstavnik španskega predsedstva. Na dnevnem redu je tudi izvolitev 27. Podpredsednikov, drugih članov predsedstva ter predstavnikov političnih skupin.

 

Vsebinsko bo razprava in sprejemanje mnenj Odbora regij potekalo v zvezi z izzivi s katerimi se srečuje avtomobilska industrija v Evropi, evropskim letom prostovoljstva 2011, ki ga je predlagal Svet EU. Nadalje bo razprava tekla o Poročilu o napredku na področju gospodarske in socialne kohezije, politiki kakovosti kmetijskih proizvodov, boljšem usmerjanju pomoči kmetom na območjih z naravnimi omejitvami, vlogi pravične trgovine in nevladnih sistemov zagotavljanja trajnosti, povezanih s trgovino, prenovljeni evropski strategiji za mlade, boju proti funkcionalni nepismenosti, Zeleni knjigi o spodbujanju učne mobilnosti za mlade ter o pregledu Direktive: »Skupno mnenje o internetu stvari – akcijski načrt za Evropo in ponovni uporabi informacij javnega sektorja.


< SESTANEK NA TEMO DIMNIKARSKE PROBLEMATIKE