06.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

80. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 5. 2010 – Na 80. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud.  Uredba o ravnanju z biološko

razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

Za

uspešno zmanjšanje količine biološko razgradljivih odpadkov v mešanih

komunalnih odpadkih je nujno spodbujanje hišnega kompostiranja odpadkov iz

gospodinjstva.

Ta uredba določa obvezna

ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v kuhinjah

in pri razdeljevanju hrane zaradi izvajanja živilske dejavnosti, kuhinjskimi

odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu in zelenim vrtnim odpadom ter vrste

nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe

zbiranja komunalnih odpadkov na področju ravnanja s kuhinjskimi odpadki in

zelenim vrtnim odpadom.

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva

mora svoje kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad hišno kompostirati. V

kolikor tega ne želi ali te možnosti nima, mora tovrstne odpadke prepuščati izvajalcu

javne službe v posebnem zabojniku, ločeno od ločeno zbranih frakcij komunalnih

odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov. Ker se sestava kuhinjskih odpadkov, ki

nastajajo v gospodinjstvih bistveno razlikuje od sestave kuhinjskih odpadkov iz

gostinstva, uredba prepoveduje mešanje kuhinjskih odpadkov iz gostinstva z

zelenim vrtnim odpadom. Povzročitelj

kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora te odpadke ločeno zbirati in jih

oddajati zbiralcu. 

V okviru izvajanja javne

službe pa mora biti povzročitelju odpadkov iz gospodinjstva dana tudi možnost

prepuščanja kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v posebnem

zabojniku, ločeno od ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in mešanih

komunalnih odpadkov. Zato uredba določa obveznost izvajalcu javne službe, da

zagotoviti ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov vključno z zelenim vrtnim

odpadom.

Izvajalec javne službe

mora v okviru evidence o zbiranju odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z

odpadki, voditi tudi podatke o gospodinjstvih, ki hišno kompostirajo. Tistim,

ki svoje kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad hišno kompostirajo, storitve

zbiranja teh odpadkov ne zaračunava.

Uredba določa obveznost

izvajalca javne službe da gospodinjstva ustrezno seznanjena o pravilnem

kompostiranju, rabi pridelanega komposta ter pozitivnimi učinki rabe komposta.

 Več si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< DZ LOČENO O OBČINAH ANKARAN IN MIRNA