16.11.2018 Starost: 4 let

8. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 8. redni seji med drugim seznanila s podpisom pisma o nameri z občinami, sprejela sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije vlade na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Prav tako je vlada prilagodila članstvo in naloge Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.


Podpis pisma o nameri z občinami
Vlada se je danes seznanila s podpisom pisma o nameri s predstavniki občinskih združenj glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Dogovor z vsebino, ki je določena v pismu o nameri, bo s predstavniki reprezentativnih združenj občin v skladu s sklepom vlade podpisal minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.

Predstavniki vlade in občinskih združenj so 7. novembra 2018 po nekaj tedenskih usklajevanjih podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za leto 2019. Dogovorjena povprečnina bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej. Pogovori so bili konstruktivni in so pripeljali do rešitve, sprejemljive za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.

Pismo o nameri predvideva tudi, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.

Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< TRETJA ŠTEVILKA eNOVIC ePROSTORA