21.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

79. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Bruselj, 21.04.09 - V torek 21. aprila in sredo 22. aprila, bo v Bruslju potekalo 79. plenarno zasedanje Odbora regij. Zasedanja se bodo udeležili tudi predstavniki slovenske delegacije: vodja delegacije Irena Majcen, člani: Robert Smrdelj, Franci Vovk, Franci Rokavec, Jasmina Vidmar, Tone Smolnikar in Jure Meglič. čŒlani odbora bodo obravnavali naslednje točke dnevnega reda:Akcijski načrt o mobilnosti v mestih, Energija: strateški pregled in energetska učinkovitost stavb, Strateški evropski okvir za mednarodno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, Program za sodelovanje na avdiovizualnem področju, MEDIA Mundus, Lokalne skupnosti: akterji razvoja, Vloga lokalnih in regionalnih oblasti v novi strategiji za Baltsko morje, Vloga regionalnih in lokalnih skupnosti v vzhodnem partnerstvu , Pravice potrošnikov, Varnost pacientov, Nova socialna agenda – priložnosti, dostopnost in solidarnost v Evropi 21. stoletja, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, Načrt za oživitev gospodarstva ter vloga lokalnih in regionalnih oblasti, Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA).


Splošno o Odboru regij

Odbor regij (Committee of the Regions) je organizacija, ki ima svetovalno funkcijo in je sestavljena iz predstavnikov (članov) evropskih regionalnih in lokalnih organov. Teh je 344 in toliko je tudi nadomestnih članov. Vseh 344 članic odbora prihaja so v glavnem predsedniki regij, župani, predsedniki občinskih in regijskih svetov. In kakšna je torej vloga Odbora regij? Na evropskem nivoju se je z Odborom regij potrebno posvetovati pred sprejemanjem odločitev o zadevah kot so regionalna in socialna politika, ekonomska in socialna kohezija, okolje, kultura, izobraževanje, zdravstvo, zaposlovanje in promet.


Slovensko delegacijo sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti, župani in občinski svetniki.


čŒLANI:

- Irena Majcen, županja Občine Slovenska Bistrica;

 - Franci Rokavec, župan Občine Litija;

- Franci Vovk, župan Občine Dolenjske Toplice;

- Anton Smolnikar, župan Občine Kamnik;

- Jasmina Vidmar, članica občinskega sveta Mestne občine Maribor;

- Robert Smrdelj, župan Občine Pivka;

- Aleš čŒerin, podžupan Mestne občine Ljubljana. 


NADOMESTNI čŒLANI:

 - Anton Ĺ tihec, župan Mestne občine Murska Sobota;

 - Dr. Ĺ tefan čŒelan, župan Mestne občine Ptuj;

- Breda Ĺ kerjanec, članica občinskega sveta Občine Grosuplje;

- Blaž Milavec, župan Občine Sodražica;

 - Branko Ledinek, župan Občine Rače- Fram;

- Siniša Germovšek, član občinskega sveta Občine Bovec;

 - Mag. Jure Meglič, podžupan Občine Tržič.

* * *


< NA SVLR OBJAVILI NOVE PODATKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ