15.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

77. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 15. 4. 2010 – Na 77. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013. Vlada pa se je seznanila tudi z Informacijo o stanju na področju odpadkov, divjih odlagališč in ukrepov za izboljšanje učinkovitosti sistema ravnanja z odpadki ter krepitev preventivnega ravnanja. čŒlani vlade pa so se seznanili tudi z oceno škode na stvareh zaradi poplav na območju Slovenije konec decembra 2009.  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o

lokalni samoupravi 

S

predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o lokalni samoupravi se

vzpostavljajo razmere za ustavitev nadaljnje drobitve občin in vzpostavitev

stabilne teritorialne strukture lokalne samouprave, ki bo omogočila

samostojnost občin pri uresničevanju lokalne samouprave, tako da se ureditev

ustanavljanja občin spreminja v ureditev možnega spreminjanja njihovih območij. Ureditev

ustanavljanja mestnih občin se spreminja v ureditev podeljevanja statusa mestne

občine. Iz zakona so črtane določbe o pogojih, ki naj bi jih izpolnjevalo

območje, da bi bilo lahko občina, ker so bili prav ti pogoji podlaga za

predpostavljanje pravice do lastne občine in podlaga za arbitrarno odločanje.

Odpravljena

so merila za izjemno ustanavljanje občin z manj kot 5 000 prebivalci. Prav tako

so črtane vse določbe, ki so temeljile na razumevanju pravice do lokalne

samouprave kot pravice do lastne občine. V celoti sta odpravljena poseben

postopek o predlogu za spremembo območja občine in ustanovitev nove občine

oziroma mestne občine ter pravno varstvo predlagatelja v tem postopku. 

V

skladu s predlaganimi rešitvami se območje občine lahko spremeni z zakonom po

prej opravljenem referendumu, tako kot je to veljalo do sedaj. Razlika je le v

tem, da je zakonodajni postopek enak običajnemu, ki ga določa poslovnik

Državnega zbora RS. Ta vsebuje določbe, ki zagotavljajo pridobitev mnenja tako

občinskega oziroma občinskih svetov v zakonodajnem postopku, kot tudi vlade, če

ta ni predlagateljica zakona.

 Več si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< E-INFORMATOR PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE 04/2010