01.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

75. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 4. 2010 – Na 75. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.Sprememba

uredbe je potrebna zaradi določitve plačnega razreda za delovno mesto

direktorja novoustanovljenega Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska

prestolnica kulture. Mestna občina Maribor je sporazumno s sodelujočimi

občinami in Ministrstvom za kulturo, s sklepom ustanovila javni zavod Maribor

2012 – Evropska prestolnica kulture. Javni zavod bo prenehal z delovanjem z

izpolnitvijo projekta EPK 2012 v roku, predvidenem v potrjenem strateškem

načrtu javnega zavoda. Javni zavod bo vodila

tričlanska uprava: predsednik uprave – generalni direktor, član uprave,

programski direktor in član uprave – poslovni direktor.

Glede

na to, da se navedeni javni zavod ne more uvrstiti v plačni razred v okviru

razponov plačnih razredov, določenih v prilogi II in III uredbe, saj ne spada

pod noben tip osebe javnega prava, ki je določen v omenjenih prilogah, je vlada

določila, da se plačni razred generalnega direktorja oz. predsednika uprave

določi kot neposredna uvrstitev v prilogi I uredbe in sicer v 54. plačni

razred. Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 5. člena uredbe pa se člana

uprave oziroma programski in poslovni direktor uvrstita za dva plačna razreda

nižje kakor direktor, torej  v 52. plačni

razred.

 * * *


< NAJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV, NAMENJENIH ZA FINANCIRANJE PROJEKTOV LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE INFRASTRUKTURE