25.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

74. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 3. 2010 – Na 74. redni seji je Vlada RS sprejela Spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Konceptualni okvir ustanovitve javnega sklada Republike Slovenije za ravnanje z nepremičnim premoženjem.  Spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni

metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Uredbo je bilo potrebno pripraviti predvsem zaradi spremembe plačne

lestvice, ki je bila določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju

(ZSPJS-M). V prilogi 3 uredbe je povzeta nova plačna lestvica, posledično pa so

v 3. členu uredbe popravljene vrednosti tistih dodatkov, ki so vezane na nove

vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice.

 Več si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< PRITOŽBA ZOS GLEDE SPREMEMB USTAVE