18.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

73. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 3. 2010 – Na 73. redni seji je Vlada RS sprejela stališče do predloga Zakona o minimalni plači v javnem sektorju, Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena. Sprejet je bil tudi Odlok o ustanovitvi Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. Prav tako pa si je Vlada RS seznanila s potekom množičnega vrednotenja nepremičnin.  Zakon o minimalni plači v javnem sektorju

Nov Zakon o minimalni plači določa novo višino

minimalne plače v višini 734,15 EUR. Zakon tudi določa možnost in pogoje za

postopen prehod na tako določeno višino minimalne plače. Ti pogoji so

ugotovitev delodajalca, da bi izplačevanje minimalne plače, v višini določeni v

skladu s tem zakonom, delodajalcu povzročilo velike izgube in ogrozilo obstoj

podjetja ali imelo za posledico odpoved pogodb o zaposlitvi iz poslovnih

razlogov večjemu številu delavcev. Ne glede na zaostreno javnofinančno

situacijo obstoj teh pogojev ni mogoče ugotavljati in ugotoviti pri subjektih

javnega sektorja. Zato v javnem sektorju niso izpolnjeni pogoji za postopen prehod

na določeno višino minimalne plače, ampak se od uveljavitve Zakona o minimalni

plači, torej od 1.3.2010, v javnem sektorju izplačuje minimalna plača v višini,

določeni s tem zakonom.

Ocenjuje

se, da bo minimalno plačo po uveljavitvi novega zakona o minimalni plači

prejemalo 1552 javnih uslužbencev v javnem sektorju, finančne posledice nove

višine minimalne plače pa so v celotnem javnem sektorju letno 1.296.577,96 €

bruto/bruto. Ocena potrebnih dodatnih finančnih sredstev za izplačevanje nove

višine minimalne plače v javnem sektorju je bila narejena že v fazi sprejemanja

Zakona o minimalni plači (osnova za oceno so bili podatki ISPAP o izplačanih

plačah v javnem sektorju za mesec november 2009).

Finančni

učinki pri neposrednih proračunskih uporabnikih (nevladni proračunski

uporabniki, vladne službe, ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne

enote , pravosodni proračunski uporabniki) za javne uslužbence, ki:
- že imajo minimalno

plačo po veljavni zakonodaji in se jim sedaj poveča (86 javnih uslužbencev

– razlika med minimalno plačo 597,43 € in 734,25 EUR) so na letnem nivoju

bruto/bruto 163.811,34 €.
- bi imeli minimalno

plačo po novem predlogu in jim glede na sedaj veljavno višini ni bila

izplačana (301 javnih uslužbencev - minimalna plača 734,15 €) so na letnem

nivoju bruto/bruto 246.727,92 € 

Finančni

učinki pri drugih subjektih javnega sektorja javne uslužbence, ki:
- že imajo minimalno

plačo po veljavni zakonodaji in se jim sedaj poveča (26 javnih uslužbencev

- razlika med minimalno plačo 597,43 € in 734,25 EUR) so na letnem nivoju

bruto/bruto 49.524,36 €.
- bi imeli minimalno

plačo po novem predlogu in jim glede na sedaj veljavno višini ni bila

izplačana (1139 javnih uslužbencev - minimalna plača: 734,15 €) so na

letnem nivoju 836.514,34 €.

Vsi proračunski uporabniki in drugi subjekti javnega

sektorja morajo, z racionalnim vodenjem svoje kadrovske in organizacijske

politike, potrebna sredstva za uveljavitev tega zakona primarno zagotoviti v

okviru svojih sprejetih finančnih načrtov. Morebitne dodatne finančne zahteve

zaradi izplačevanje minimalnih plač v višini, določeni z novim zakonom o

minimalni plači, ki jih uporabniki proračuna in drugi subjekti javnega sektorja

ne bi zmogli zagotoviti v okviru sprejetih finančnih načrtov, pa bodo morali

argumentirano utemeljiti.

 Več si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< USTANAVLJANJE POKRAJIN BO POTEKALO S POČASNEJŠO DINAMIKO