11.03.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

72. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 3. 2010 – Na svoji 72. redni seji je Vlada RS sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna in Predlog načrta izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2010. Sprejeto je bilo tudi Poročilo o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009, člani vlade pa so razpravljali tudi o izvajanju Strategije razvoja informacijske družbe v RS.Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin Ankaran in Mirna


V okviru predhodnega postopka je državni zbor ugotovil, da območji predlaganih občin Ankaran in Mirna izpolnjujeta pogoje za ustanovitev. Za ustanovitev novih občin je bila izražena volja prebivalcev na teh območjih na referendumu 8. 11. 2009. Za ustanovitev nove občine Ankaran s sedežem v Ankaranu je glasovalo 55,45 odstotkov volilnih upravičencev, za ustanovitev nove občine Mirna s sedežem na Mirni pa 88,24 odstotkov. S Predlogom zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij vlada tako zaključuje postopke za ustanovitev občin, ki so v Državnem zboru potekali v skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi. 

Vlada predlaga skrajšani postopek, saj predlog zakona temelji na postopku za ustanovitev občin kot ga določa Zakon o lokalni samoupravi in na že izvedenem predhodnem postopku v državnem zboru ter po opravljenih referendumih, s katerimi je bila ugotovljena volja prebivalcev. Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, poleg tega pa je sprejetje predlaganega zakona potrebno zaradi pravočasne izvedbe rednih lokalnih volitev v predlaganih občinah, ki bodo jeseni 2010. 

Predlog zakona vsebuje tudi spremembo imena občine Sveti Jurij v Občino Sveti Jurij ob Ĺ čavnici in sicer v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, ki določa, da se ime občine praviloma določi po središčnem naselju, ki je praviloma tudi sedež občine. Predlog je podal občinski svet občine Sveti Jurij.

Več si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< DRŽAVA OB NARAVNIH NESEREČAH NI DOVOLJ UČINKOVITA