29.01.2016 Starost: 6 let

72. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 72. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, novelo Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije ter novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.


Spremembe Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov in novelo uredbe te službe v Savinjski regiji
S sprejemom teh dveh uredb je urejen način oblikovanja cen obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov v skladu s priporočili Računskega sodišča RS Slovenije in določene amortizacijske stopnje za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabljajo pri gospodarski javni službi sežiganja komunalnih odpadkov, saj oblikovanje cene storitev javne službe sežiganja komunalnih odpadkov do sedaj ni bilo urejeno, prav tako ni urejen nadzor nad oblikovanjem cene, oziroma nadzor nad poslovanjem izvajalca javne službe v smislu spremljanja razmerij med stroški in prihodki pri izvajanju te javne službe. Na območju občin Savinjske regije je zagotovljen način določanja in oblikovanja ter nadzor cene storitev javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki jo opravlja kot koncesionar podjetje Energetika Celje. S spremembami in dopolnitvami je zagotovljeno upoštevanje pravil o državni pomoči v obliki nadomestila za javne storitve.

V skladu s spremembami uredb ceno storitev javne službe s sklepom določi vlada, in sicer v letu 2016 za triletno obračunsko obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Do 31. 12. 2016 cena storitev javne službe ostaja enaka, in sicer 95 EUR na tono prevzetih odpadkov.

Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Zaradi spremembe indeksa življenjskih stroškov v Organizaciji združenih narodov (OZN), se posledično spreminja tudi omenjena Uredba. Indeks življenjskih stroškov OZN se spreminja trikrat letno, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra.

Zadnja sprememba indeksov je bila julija 2015. Najnovejše spremembe, ki se nanašajo na indekse OZN se pričnejo uporabljati 1. februarja 2016.

* * *


< ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE