22.01.2016 Starost: 7 let

71. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 71. redni seji med drugim sprejela »prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka«, predlog novele Zakona o sodnih taksah, novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017.


Aktivacija prve stopnje ukrepanja zajema restriktivno omejevanje vstopa migrantov in hkratno poostreno mejno kontrolo na mejnih prehodih

 

Vlada je sprejela prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka. Gre za odziv Slovenije na omejevanje vstopa migrantov s strani Avstrije. Ukrep bo stopil v veljavo danes ob 22. uri, ko je napovedan prihod novega vlaka z migranti s Hrvaške. 

 

Ministrica Vesna Györkös Žnidar je izpostavila, da Slovenija migracijski tok ves čas obvladuje in da je pripravljena na različne scenarije. Tako je vlada že pred časom potrdila načrt stopnjevalnih ukrepov, s katerimi zagotavljajo, in to bodo počeli tudi v bodoče, da Slovenija ne postane žep za migrante.  

 

Ministrica za notranje zadeve je predsednika vlade in ministre seznanila, da so nastopile okoliščine, ki zahtevajo aktivacijo prve stopnje ukrepanja. Ta se nanaša na restriktivno omejevanje vstopa migrantov in hkratno poostreno mejno kontrolo na mejnih prehodih. Konkretno to pomeni, da se zaradi restrikcij v Avstriji in Nemčiji vstop dovoli samo tistim migrantom, ki izkažejo namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito v Avstriji ali Nemčiji. Ostalim se vstop zavrne. Ukrep vključuje tudi intenzivno varovanje zunanje schengenske meje izven mejnih prehodov (zelena meja), saj lahko pričakujemo prihod migrantov po drugih poteh. Ti ukrepi začnejo veljati ob prvem prihodu vlaka z migranti, ki je predviden za danes ob 22. uri. O sprejetih ukrepih smo že obvestili Republiko Hrvaško in ostale države na t. i. zahodno-balkanski poti.

 

V nadaljevanju je ministrica izpostavila tudi mednarodno dimenzijo reševanja tega vprašanja. Slovenija aktivno daje predloge in podpira rešitve migracijske krize, saj se zavedamo, da so skupne rešitve na ravni Evropske unije prepočasne in pogosto neučinkovite. V zvezi s pobudo predsednika vlade Mira Cerarja, ki jo je naslovil na predsednika Evropske komisije in evropske voditelje, je ministrica poudarila, da so se na pobudo pozitivno odzvali, zato se na pobudi dela naprej v smeri konkretizacije.

 

 Ko bodo varnostne razmere in naloge zahtevale, bo ministrica za notranje zadeve Vladi RS dala predlog, da Vlada predlaga Državnemu zboru, da v skladu s 37.a členom odloči o sodelovanju Slovenske vojske s policijo pri varovanju državne meje.  

 

Ministrica je zagotovila, da bomo razmere še naprej budno spremljali in da so že pripravljene druge aktivnosti in ukrepi, če bo to potrebno. Državljankam in državljanom sporoča, da je kakršnakoli zaskrbljenost odveč, saj Vlada ukrepa v vseh smereh, da bi stopnjo varnosti v naši državi ohranila na enaki ravni in preprečila možnost, da bi Slovenija postala žep za migrante.

 

Celoten pregled 71. redne seje Vlade RS lahko preberete Initiates file downloadtukaj.

 


< POJASNILA V ZVEZI Z EVIDENTIRANJEM SREDSTEV V PRORAČUNU OBČINE IZ NASLOVA DODATNEGA ZADOLŽEVANJA OBČIN V DRŽAVNEM PRORAČUNU