31.07.2020 Starost: 3 let

71. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 31. 7. 2020 – Vlada RS je na svoji 71. dopisni seji sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije in izdala spremembe odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije, katerega veljavnost je podaljšala do 31. oktobra 2020.


Spremembe in dopolnitve Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
Med drugim se določa nov presečni datum, ko mora Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi RS (FURS) poslati podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij. AJPES bo moral tako FURS podatke poslati najpozneje do 15. avgusta tekočega leta.

Na podlagi podatkov AJPES bo FURS pripravil seznam upravičencev ter ga najpozneje do 31. avgusta poslal Ministrstvu za finance. Rok za objavo seznama v Uradnem listu bo po novem 30. september.

Spremembe odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije
Vlada je izdala spremembe in dopolnitve Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu.

Vlada je veljavnost omenjenega odloka podaljšala do 31. oktobra 2020. Na ta način se lahko posredno pozitivno vpliva na zmanjšanje negativnih učinkov epidemije COVID-19 za državljane, državne organe, organizacije in gospodarstvo.

* * *


< KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA JULIJA 2020