16.11.2015 Starost: 7 let

7. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

Dobova, 16. 11. 2015 - Člani Predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na svoji 7. redni seji v letošnjem letu in razpravljali o aktualnem dogajanju na področju financiranja občin v letih 2016 in 2017.


Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na sedmi redni seji potrdili dosedanja izhodišča v postopku pogajanj z Vlado RS, in sicer povprečnina v višini 536€, zvišana za rast BDP in rast stroška plač ter zmanjšana za realne učinke spremenjene zakonodaje, investicijski transfer pa v višini 4%.

Razprava je potekala tudi o pogovorih z Vlado RS glede zmanjševanja stroškov občinam. Člani predsedstva so si bili enotni, da ukrepi niso podali želenih učinkov in da so razhajanja v prihrankih še vedno velika.

* * *


< PARLAMENTARNI ODBOR ZA FINANCE PREDLAGA POVPREČNINO V VIŠINI 522 EVROV