08.11.2018 Starost: 4 let

7. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 7. redni seji med drugim seznanila z uresničevanjem sklepov v mandatu 2014–2018 in se seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 ter sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Seznanila pa se je tudi s Poročilom o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji.


Uresničevanje sklepov Vlade RS preteklih mandatov
Vlada se je seznanila z uresničevanjem sklepov, sprejetih v mandatu 2014–2018, in sklepov, ki nalagajo kontinuirane dejavnosti. V zvezi s sklepi, sprejetimi v preteklih mandatih, je vlada odločila, da:

  • ostane v veljavi 146 sklepov;
  • se spremenita 2 sklepa;
  • se razveljavi 16 sklepov
  • ter sprejela 4 ugotovitvene sklepe.

Hkrati je sprejela dodatna sklepa, in sicer da:

  • Ministrstvo za finance do 15. 12. 2018 predloži nov Akcijski načrt za kvalitetno in pravočasno dokončanje projekta nove sistemske obdavčitve nepremičnin;
  • se do 30. 11. 2018 na predlog Ministrstva za okolje in prostor ustanovi nova Medresorska delovna skupina za uskladitev veljavne zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< ZDRUŽENJA OBČIN Z VLADO RS PODPISALA PISMO O NAMERI O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019