06.11.2018 Starost: 3 let

7. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 7. dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje in mnenje na priporočilo skupine poslank in poslancev v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev.


Poslanka Suzana Lep Šimenko je vladi zastavila vprašanje glede domnevno slabega črpanja  sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki ga v svojem poročilu za leto 2017 opisuje Evropsko računsko sodišče in ga je njegov član, Samo Jereb, v začetku oktobra predal predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu.

Vlada RS poudarja, da stanje na področju izvajanja evropske kohezijske politike obdobja 2014–2020 ni kritično, se pa strinja, da je Slovenija nekoliko zastala, predvsem v delu realiziranih prihodkov iz proračuna EU. Od razpoložljivih sredstev v višini 3,068 milijarde evrov, ki so Sloveniji na voljo iz naslova Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP), je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja do konca septembra 2018 ministrstvom že dodelila 2,105 milijarde evrov. Za večino dodeljenih sredstev so ministrstva že izvedla javne razpise in z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Projekti se po državi torej izvajajo, prav tako se iz državnega proračuna redno izplačujejo oziroma zalagajo sredstva upravičencem za že izvedene aktivnosti.

Kot že navedeno, je nekoliko slabša realizacija na področju povračil iz EU blagajne  v slovenski proračun – Slovenija je na Evropsko komisijo do konca septembra naslovila 310 milijonov evrov zahtevkov za povračila, od tega pa v proračun prejela 264 milijonov evrov.

Za zmanjšanje razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in povračili iz EU vlada že izvaja določene pospešitvene ukrepe, med drugim veliko naporov vlaga v izboljšanje funkcionalnosti informacijskega sistem e-MA. Prav tako je bil na Evropsko komisijo konec junija 2018 posredovan predlog t.i. tehničnih sprememb OP, ki se navezujejo na oblikovanja novih vrednosti mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov okvira uspešnosti. Trenutno z EK potekajo zaključna usklajevanja predloga teh sprememb. Na podlagi pregleda okvira uspešnosti oziroma doseženih finančnih in fizičnih mejnikov konec leta 2018 pa bo vlada v letu 2019 po potrebi pristopila tudi k vsebinski spremembi operativnega programa in sredstva z vsebin, kjer izvajanje ni optimalno, preusmerila na druga področja.

Vlada je na dopisni seji prav tako sprejela mnenje na osnutek priporočila v zvezi s črpanjem evropskih kohezijskih sredstev, ki ga je skupaj z zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora RS na predsednika dr. Dejana Židana naslovila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec). Kot zapisno, vlada že izvaja določene ukrepe za pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike, in podpira pripravo načrta pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike, ki ga v priporočilu opredeljuje skupina poslank in poslancev, in njegovo predstavitev v Državnemu zboru RS. 

 

* * *

 


< KOHEZIJSKI E-KOTIČEK MESECA OKTOBRA