18.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

69. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 2. 2010 – Na 69. redni seji je Vlada RS sprejela programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 9. in 10. julija 2009 ter 4. avgusta 2009. Prav tako je sprejela Stališče do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Možnosti za vizijo in cilje EU glede biotske raznovrstnosti po letu 2010.  Program odprave posledic neposredne škode

na stvareh zaradi neurja z deževjem 9. in 10. julija 2009

Predlog Programa je skladno z določili zakona obravnavala in

potrdila Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh. Program

vključuje obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma občinskih

infrastrukturnih in drugih javnih objektov, obnovo objektov v lasti oseb

zasebnega prava ter izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na vodotokih.

Vlada

ugotavlja, da je za izvedbo Programa potrebno zagotoviti sredstva proračuna v skupni ocenjeni

višini 5.782.824,00 evrov, in sicer za:
- obnovo objektov v

lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in za izvedbo

geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari sredstva v višini 1.416.000,00

evrov;
- obnovo objektov v

lasti oseb zasebnega prava sredstva v višini 60.000,00 evrov;
- informacijsko

tehnično podporo realizacije programa sredstva v višini 50.000,00 evrov;
- izvedbo

vzdrževalnih del v javno korist na vodotokih sredstva v višini

4.256.824,00 evrov.

Vlada

je za izvedbo Programa v letu 2010, zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini

5.246.824,00 evrov, in sicer za:
- obnovo objektov v

lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in za

izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari sredstva v višini

900.000,00 evrov;
- obnovo objektov v

lasti oseb zasebnega prava sredstva v višini 50.000,00 evrov;
- informacijsko

tehnično podporo realizacije programa sredstva v višini 40.000,00 evrov;
- izvedbo

vzdrževalnih del v javno korist na vodotokih sredstva v višini

4.256.824,00 evrov.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO