11.01.2016 Starost: 6 let

69. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 69. redni seji med drugim sprejela nove odločitve za izgradnjo drugega tira, predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, mnenje k Predlogu priporočil v zvezi s predlogom novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020. Vlada RS se je tudi seznanila s postopki identifikacije in registracije nezakonitih migrantov po prihodu v Slovenijo ter sprejela odgovor na zahtevo Varuha človekovih pravic glede problematike postavitve žičnate ograje z rezili.


Nove odločitve za izgradnjo drugega tira
Vlada se je seznanila s četrtim poročilom o delu Medresorske delovne skupine za pripravo nabora oblik javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove ţelezniške povezave med Divačo in Koprom.

Vlada je naloţila Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance, da do 30. 3. 2016 pripravita predlog Zakona o izgradnji nove ţelezniške povezave med Divačo in Koprom, v kateremu se uredi vse potrebne podlage za izgradnjo in upravljanje nove ţelezniške povezave ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti.

Vlada je tudi naloţila Ministrstvu za infrastrukturo, da do 30. 6. 2016 zagotovi študijo ovrednotenih variantnih rešitev za celovito ureditev ţelezniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve.

Več si preberite TU.

* * *


< POZIV MINISTRSTVU ZA FINANCE