28.01.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

66. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28. 1. 2010 – Na 66. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela odločitev o podaljšanju ukrepa začasnega znižanja plač funkcionarjev, Spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Poročilo o varčevalnih ukrepih v letu 2009. Sprejela pa je tudi Uredbo o zmanjševanju ogroženosti pred poplavami in cene obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.  


Podaljševanje ukrepa

začasnega znižanja plač funkcionarjev

S predlogom Zakona o spremembi Zakona o

začasnem znižanju plač funkcionarjev se podaljšuje ukrep začasnega

znižanja plač funkcionarjev od 01.04.2010 do vključno 31.12.2010. Glede na

posledice gospodarske recesije ter glede na trenutno ekonomsko oceno stanja v

Sloveniji, vlada z navedenim zakonom predlaga podaljšanje začasnega ukrepa

znižanja plač funkcionarjev do vključno 31.12.2010 in s tem preprečuje

povečanje javnofinančnih sredstev, ki so namenjena za plače funkcionarjev. Cilj

predlagane novele zakona je prihranek javnofinančnih sredstev, ki so namenjena

za plače funkcionarjev. Predlog zasleduje načelo solidarnosti, ki pomeni, da

tudi funkcionarji prispevajo svoj delež k odpravi finančne krize. S predlagano

novelo zakona se podaljšuje znižanje plač vseh funkcionarjev plačne skupine A,

ki jih določa Priloga 3 ZSPJS. Predloženi zakon znižuje plače funkcionarjev

tako, da se jim od plače odšteje znesek v višini 4% njihove osnovne plače.

Ocenjeni prihranek zaradi podaljšanja ukrepa znižanja plač za 1.686

funkcionarjev bo za obdobje od 1.4.2010 do vključno 31.12.2010 (9 mesecev)

znašal 2,09 mio € bruto/bruto.

 VEčŒ PREBERITE NA:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< OKROGLA MIZA DRŽAVNEGA SVETA O USTANOVITVI POKRAJIN