30.12.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

61. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 12. 2009 – Na zadnji letošnji redni seji se je Vlada RS med drugim seznanila z Informacijo o predhodnih aktivnostih Ministrstva za okolje in prostor na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplave, močnega deževja in visokega plimovanja morja med 22. in 26. decembrom 2009. Prav tako pa je sprejela Obdobni načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011.  Informacija o predhodnih aktivnostih

Ministrstva za okolje in prostor na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih

nesreč zaradi poplave, močnega deževja in visokega plimovanja morja med 22. in 26. decembrom 2009

Glede

na dejstvo, da se je vplivno območje pri tokratni naravni nesreči v veliki meri

prikrivalo z območji, ki so jih že prizadele ujme v preteklih letih, na katerih

je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo ali izvaja sanacije, so

predstavniki ministrstva na terenu preverili stanje na teh objektih. Skupaj s

predstavniki lokalnih skupnosti, nadzorniki izvedenih del in drugimi

strokovnjaki je bilo ugotovljeno, da so vse izvedene sanacije v preteklih letih

izjemno dobro prestale zadnje dogodke.

MOP

bo so sprejema poročila ocene neposredne škode na stvareh in predloga za

odpravo posledic naravne nesreče, ki ga Vladi RS  na osnovi 11. člena ZOPNN v dveh mesecih po

nesreči predloži Ministrstvo za obrambo in je osnova za pripravo Programa

odprave posledic naravne nesreče, za katerega je na osnovi 12. člena ZOPNN

pristojen MOP, izvajalo sledeče aktivnosti:
- Spremljalo

problematiko v prizadetih občinah v času interventnega ukrepanja z

namenom, da bi čim hitreje pripravili program, vsekakor pred iztekom tri

mesečnega zakonskega roka po sprejetju poročila;
- Skupaj z občinami

bo pregledalo izvajanje že sprejetih programov sanacij v občinah, ki so

bile prizadete v prejšnjih in tej naravni nesreči ter predlagalo Vladi

rokovne in finančne dopolnitve teh programov tako, da bomo lahko takoj

začeli odpravljati posledice na objektih, ki so bili v dodatno poškodovani

v obdobju od 22. do 26. 12. 2009.
- Na vseh območjih

plazov velikega obsega bodo naročene izredne geodetske meritve premikov

površine in izredne meritve vgrajenih inklinometrov z namenom ugotovitev

morebitnih posledic intenzivnega dežja v mesecu januarju in potem v mesecu

marcu.
- Izdelali bodo obsežnejša

poročila po ostalih objektih na katerih se že izvajajo sanacijska dela po

že sprejetih programih na ogroženih območjih;
- Izdelane bodo

predloge sanacij iz pristojnosti, ki jih nalaga Zakon o vodah. 

Obdobni

načrt za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011

Namen

Obdobnega načrta za zagotavljanje varnosti cestnega prometa v letih 2010 in 2011 je, da z

medsebojnim povezovanjem pristojnih organov na državni ravni s samoupravnimi

lokalnimi skupnostmi in civilno družbo kar najbolj poveča izkoristek obstoječih

virov in na ta način izboljša varnost cestnega prometa. 

V letošnjem letu je do 27. decembra 2009 je na

slovenskih cestah umrlo 173 ljudi, v istem obdobju lani pa 213, kar pomeni, da

smo ohranili kar 40 življenj več oziroma beležimo 19% manj umrlih, 11% manj

hudo telesno poškodovanih in 10% manj lahko telesno poškodovanih. Glede na

nacionalni program varnosti cestnega prometa je cilj, da do konca leta 2010 na

slovenskih cestah število mrtvih ne preseže 139, v letu 2011 pa da število

mrtvih na slovenskih cestah ne preseže številke 124. Na Ministrstvu za promet

se zadevajo, da je to zelo ambiciozen in optimističen cilj, ki je težko

uresničljiv, pa vendarle mu je treba slediti in ga z učinkovitim vodenjem in

nadziranjem poskušati doseči.

Za

dosego tega cilja je potrebno poleg rednih nalog, glede na obstoječe finančne

zmogljivosti, realizirati tudi predvidene ukrepe iz tega programa in zagotoviti

izvedbo načrtovanih preventivnih aktivnosti. Pravočasna in učinkovita koordinacija

med vsemi sodelujočimi bo nedvoumno prispevala k izboljšanju prometne varnosti,

hkrati pa pripomogla k doseganju cilja iz nacionalnega programa.

Obdobni

načrt vsebuje tudi načrtovane preventivne dejavnosti za področje pešcev,

alkohola, hitrosti, uporabe varnostnega pasu, varnosti voznikov enoslednih

vozil, varnosti v turistični sezoni, varnosti na nivojskih prehodih ceste in

železniške proge ter aktivnosti ob začetku šolskega leta. Vse preventivne

dejavnosti imajo tudi opredeljene nosilce posameznih aktivnosti in termine

izvedbe.

 * * *


< SKUPNO NAVODILO DURS IN MŠŠ- ZNIŽANO PLAČILO VRTCA