16.01.2020 Starost: 3 let

57. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16.1.2020 - Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018.


 Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojni Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ter odgovorila na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, v zvezi s predpisi in podatki občin, v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo ter v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij.

 Celotno sporočilo je na voljo TU. 


< VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO