09.08.2021 Starost: 1 let

5000 ODMERKOV CEPIV PROTI COVID-19, ZA CEPLJENJE TUJIH DRŽAVLJANOV

Ljubljana, 9. 8. 2021 – Vlada je na 249. dopisni seji, z dne 6. 8. 2021, omogočila cepljenje oseb proti COVID-19, ki so v Republiki Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19, odločila je o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.


Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep, da Nacionalni inštitut za javno zdravje zagotovi 5000 odmerkov cepiv proti COVID-19, ki so odobrena v Republiki Sloveniji, za cepljenje oseb, ki so v Republiki Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19.

 Pojavila se je potreba po cepljenju tujih državljanov, ki začasno bivajo v Sloveniji in so v cepilnih centrih izrazili interes za cepljenje, a tu nimajo stalnega oziroma začasnega bivališča, niti zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji, prav tako pa niso zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji in niso diplomatski predstavniki drugih držav, rezidenčno akreditirani v Sloveniji. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 je v Programu cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021, v programu Cepljenje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah, določil cepljenje proti COVID-19 kot priporočljivo. Določil je tudi pogoje cepljenja in obveznost upoštevanja Navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili ne glede na vir financiranja cepljenja.

 

Pri zagotavljanju cepiv in pri opravljanju cepljenja za navedene osebe se kar najbolj uporabljajo pravila, ki so določena v Nacionalni strategiji cepljenja proti COVID-19 in predpis, ki ureja sledljivost cepljenja. Tako se za navedene osebe namenijo cepiva, ki so odobrena v Republiki Sloveniji in med temi cepivi ima navedena oseba možnost izbire, če to dovoljuje količina cepiva.

Izvajalci cepljenja ravnajo v skladu s Pravilnikom o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.

 

Stroške storitve cepljenja plačajo te osebe same po ceni, ki je enaka ceni, ki je povrnjena izvajalcem cepljenja iz sredstev državnega proračuna za osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji sklenjeno zdravstveno zavarovanje. Kot cepilno mesto so določeni cepilni centri, ki so navedeni v Prilogi 3 Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19.

 

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

 

Med drugim Finančni upravi Republike Slovenije na podlagi protikoronske zakonodaje zagotavljamo pravice porabe v skupni višini 29.350.000 evrov, in sicer za izplačila sredstev unovčenih bonov, pomoči za nakup hitrih testov in PCR testov za športnike ter povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije za delodajalce.

 Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva razporejamo tudi pravice porabe za zagotovitev sredstev za financiranje dodatka za funkcionarje plačne podskupine A5 (poklicne župane), župane in podžupane, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, in direktorje občinskih uprav v višini 908.050,74 evra.

POVZETEK CELOTNE SEJE


< NA MZ PREDSTAVITEV UKREPOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ZA RAVNATELJE IN SINDIKATE