15.11.2019 Starost: 4 let

50. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 11. 2019 – Vlada RS je na svoji 50. redni seji med drugim sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede predlogov proračunov 2020 in 2021, novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter izdala novelo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Sprejela pa je tudi nekaj odgovor na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanje v zvezi z naročili drobnih vrednosti, s prilagoditvijo razsvetljave kategorizaciji cest, s predlogom proračuna EU za infrastrukturne projekte in odgovor na pobudo za preprečitev zapiranja poštnih poslovalnic. Prav tako pa je Vlada RS sklenila povečati namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada.


Stališče do ocene Fiskalnega sveta glede predlogov proračunov 2020 in 2021

Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede skladnosti predloga proračunov za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili. Vlada na podlagi podanih pojasnil nedoslednosti in ob dejstvu, da ima v primeru uresničitve tveganj na voljo instrumente ukrepanja, ocenjuje, da je predlagan dopolnjen predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen.

Fiskalni svet v svoji oceni ugotavlja formalno skladnost s fiskalnimi pravili, pri tem pa opozarja na določena tveganja pri izvajanju fiskalne politike in na nekatere nedoslednosti pri ocenah. Vlada pojasnjuje, da Ministrstvo za finance pri svojih napovedih upošteva napoved gospodarskih gibanj, ki jo pripravi Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). K temu vlada dodaja, da se zaveda visokih tveganj, ki izhajajo iz negotovosti v mednarodnem okolju, zato so bili opravljeni testi občutljivosti. Ocenjena je bila tudi napoved prihodkov sektorja država z upoštevanjem alternativnega scenarija nižje gospodarske rasti zaradi nižjega tujega povpraševanja (predpostavke UMAR).

V stališču vlada pojasnjuje tudi, da ima instrumente ukrepanja v primeru, da se po sprejemu proračunskih dokumentov sprejmejo predpisi, ki bi lahko ogrozili izvajanje pravil. To se navezuje na ugotovitev Fiskalnega sveta, da proračunski dokumenti ne vsebujejo učinkov vseh predlaganih oziroma veljavnih ukrepov. Pojasnjuje tudi, da je v dopolnjen predlog proračunov, ki ju je sprejela 5. novembra 2019, vključila učinke sprejetih sprememb davčne zakonodaje. V dopolnjenih predlogih so tako opisani sprejeti ukrepi in finančni učinki na prihodke in izdatke državnega proračuna.

Slovenija bo v letih 2019 in 2020 ohranjala javnofinančni presežek (0,81 % BDP v 2019 in 0,88 % BDP v 2020). Strukturni saldo se bo zaradi slabše makroekonomske napovedi nekoliko poslabšal, kljub temu pa bo, po ocenah Ministrstva za finance, še vedno pozitiven in izravnan na srednji rok (0,1 % BDP v 2019 in 0,13 % BDP v 2020).

Vlada na podlagi podanih pojasnil nedoslednosti in ob dejstvu, da ima v primeru uresničitve tveganj na voljo instrumente ukrepanja, ocenjuje, da je predlagan dopolnjen predlog proračunov za leti 2020 in 2021 ustrezen.

Celotni povzetek si lahko preberete TUKAJ.


< 88. DOPISNA SEJA VLADE RS