19.07.2016 Starost: 7 let

50 MILIJONOV EVROV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH PROJEKTOV

Luxembourg, 18. 7. 2016 - Predsednik SID banke Sibil Svilan in podpredsednik Evropske investicijske banke (EIB) Laszlo Baranyay sta podpisala pogodbo o zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. Sredstva bo ta namenila financiranju občinskih projektov s področja infrastrukture, energetske učinkovitosti in okolja.


SID bo tako v poletnih mesecih zagnala nov razvojno-spodbujevalni program financiranja občin. Program bo izvajala tako neposredno kot posredno, to je skupaj s poslovnimi bankami. Ročnost kreditov po tem programu bo do 20 let, vrednost posameznega financiranega projekta pa do 20 milijonov evrov.

 

Kot so spomnili, so podoben program financiranja infrastrukturnih projektov občin, za katerega so sredstva pridobili z zadolžitvijo pri EIB in Razvojni banki Sveta Evrope, izvajali že med letoma 2009 in 2015, ko so financirali 52 projektov v skupni vrednosti 43 milijonov evrov.

 

 


< OBJAVLJENO POVABILO-ENERGETSKE PRENOVE STAVB