17.10.2014 Starost: 8 let

5. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Vlada RS je na 5. redni seji med drugim sprejela Osnutek proračunskega načrta za leto 2015, v Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila 144 novih projektov iz evidenčnega projekta Regionalna in lokalna infrastruktura in skupine projektov Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo (21. člen ZFO-1) ter 11 projektov iz evidenčnega projekta Regionalni razvojni programi, in skupine projektov Sofinanciranje izvedbenih načrtov RRP. Vlada RS se je tudi seznanila s Poročilom o zadolževanju občin v letu 2013 in zadolženosti na dan 31. 12. 2013.


Načrt razvojnih programov 2014-2017 - 144 novih projektov (21. člen ZFO-1)

Vlada RS je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrsti 144 novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1536-07-0033, Regionalna in lokalna infrastruktura in skupine projektov 1536-11-S009, Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo ZFO.

Koriščenje deleža sredstev občin za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Občine so na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicijskih projektov lokalne infrastrukture in investicijskih projektov posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin, vključenih v načrte razvojnih programov občinskih proračunov v višini 2 % skupne porabe vseh občin.

Proračunska sredstva so za leto 2014 rezervirana v okviru programa - upravljanje sistemov javne uprave na državni ravni in lokalni ravni in dejavnosti (1401) in dejavnosti – investicije v občinah (14010401).

Projekte, ki jih je vlada uvrstila v veljavni načrt razvojni programov, so posamezne občine predlagale na osnovi določil 23. člena Zakona o financiranju občin. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je vse slovenske občine 1. 8. 2014 pozvalo k predložitvi načrtov porabe za sofinanciranje projektov za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2014. Načrti porabe za sofinanciranje projektov so uvrščeni v veljavne načrte razvojnih programov občinskih proračunov, in sicer:

  1. sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo,
  2. sofinanciranje investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine ki so že sofinancirane s strani državnega proračuna,
  3. sofinanciranje stroškov predhodnih študij ter investicijske in projektne dokumentacije.

Celoten pregled seje 5. redne seje Vlade RS je dostopen Initiates file downloadtukaj.

 


< ZOS PRISTOJNE PONOVNO POZVAL K ZAGONU 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV