18.10.2019 Starost: 3 let

48. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17.10.2019 - Vlada RS se je na svoji 48. redni seji med drugim seznanila s predlogom novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in predlogom novele Zakona o volitvah v Državni zbor ter izdala Uredbo o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov. Vlada RS je podala stališče k mnenju Državnega sveta glede predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 uvršča 16 novih projektov in 3 spreminja projekte. Vlada RS se je seznanila tudi z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča in sprejela odgovore na nekaj poslanskih vprašanj, med drugim tudi na vprašanje v zvezi z zagotavljanjem vsem dostopne univerzalne poštne dejavnosti, v zvezi z revizijo računskega sodišča glede uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva, v zvezi s socialnimi transferji. Celotno sporočilo.


< DRŽAVNI SVETNIKI KRITIČNI DO PREDLOGOV DRŽAVNIH PRORAČUNOV ZA LETI 2020 IN 2021 IN DO ZIPRS2021