11.10.2019 Starost: 3 let

47. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11.10.2019 - Vlada RS se je na svoji 47. redni seji med drugim seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020, izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku ter se seznanila z Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKGZ) za obdobje 2019–2022. Vlada RS je sprejela tudi Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ) in se seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2018 – maj 201. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovore na nekaj poslanskih vprašanj - v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, izvedbo zavez iz koalicijske pogodbe, v zvezi z denacionalizacijskimi postopki.


Osnutek proračunskega načrta 2020
Vlada se je seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020, v katerem je začrtana smer fiskalne politike v prihodnjem letu. Omenjeni dokument morajo države članice vsako leto do sredine oktobra posredovati Evropski komisiji.
Osnutek proračunskega načrta 2020, ki se ne nanaša le na državni proračun, ampak na celoten sektor država, temelji na jesenskih makroekonomskih napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ta pričakuje umiritev rasti BDP na 2,8 % leta 2019 in 3 % leta 2020, kljub temu pa gospodarska rast ostaja višja od povprečja v območju evra. Osnutek proračunskega načrta 2020 temelji tudi na predpostavkah in predlogu državnega proračuna.
V sektorju država se načrtujejo nominalni presežek ob sprejemu načrtovanih ukrepov in ohranjanju gospodarske rasti ter doseganje strukturne uravnoteženosti na srednji rok. Hkrati Slovenija v celoti izpolnjuje pravilo o dolgu, ki izhaja iz Pakta za stabilnost in rast. Po znižanju javnega dolga v letu 2018 na 70,4 % BDP je letos načrtovano njegovo znižanje na 66,3 % BDP, kar je nižje od zahtevanega. Leta 2020 načrtujemo dolg v višini 62,1 % BDP, leta 2021 pa pod 60 % BDP.

VEČ...


< SLOVENIJA V LETU 2018 POČRPALA LE 24 ODSTOTKOV EVROPSKIH SREDSTEV