16.09.2011 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

46. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

46. izredna seja Državnega zbora RS je potekala  15. in 16. septembra 2011. Poslanke in poslanci so sprejeli Rebalans proračuna za leto 2011 ter zavrnili predlog novele Zakona o interventnih ukrepih.REBALANS

PRORAčŒUNA ZA LETO 2011

DZ

je sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim je zaradi

pričakovanega izpada proračunskih prilivov kot posledice upočasnjene

gospodarske rasti znižal odhodke za 365 milijonov evrov.

V

proračun se bo letos po novih izračunih steklo 7,96 milijarde evrov oz. 365

milijonov evrov manj od doslej pričakovanega. Od tega bodo prejeta sredstva iz

proračuna EU nižja za 205 milijon evrov, davčni prihodki pa za 116 milijonov

evrov. Pri slednjih vlada pričakuje manjše prilive predvsem na račun trošarin

na energente, po drugi strani pa si obeta več prihodkov iz naslova davka od

dohodkov pravnih oseb.

Najbolj

se z rebalansom krčijo sredstva za investicije in materialne stroške, kljub

temu pa investicije še vedno ostajajo na šest odstotkov višji ravni kot lani.

Med posameznimi proračunskimi uporabniki se najbolj znižuje proračun

ministrstva za promet, za skoraj 130 milijonov evrov.

Zaradi

večjega števila brezposelnih se sredstva za nadomestila za brezposelne

zvišujejo za 100 milijonov evrov, zaradi večjega števila novih upokojencev pa

transferji Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 50 milijonov

evrov.

V

primerjavi s predkriznim letom 2008 se za politiko trga dela letos namenja 178

odstotkov več denarja. Za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo na voljo 38

odstotkov več sredstev, za socialno varnost 22,4 odstotka več, za izobraževanje

in šport pa osem odstotkov več.

Proračunski

primanjkljaj in obseg zadolževanja se z rebalansom ne spreminjata. Primanjkljaj

bo tako v letu 2011 znašal 1,69 milijarde evrov oz. 4,6 odstotka bruto domačega

proizvoda, neto zadolževanje pa 2,2 milijarde evrov.

PREDLOG

NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH (ZIU-A)

DZ

je zavrnil novelo interventnega zakona. Po navedbah vlade, ki je novelo

predlagala, bi z njo omejili zaposlovanje v javnem sektorju in omilili izdatke

za poplačila naložb občin v letu 2011. Namen novele je zmanjšanje tveganja za

stabilnost javnih financ v obdobju krize. 

 

 

Nesprejetje

novele zakona pomeni tudi nesprejetje dogovora o zamiku polovičnega poplačila

dela investicijskih transferjev občinam v marec prihodnje leto.

Novela

je v parlamentarni proceduri sicer doživela nekaj korenitih sprememb. Matični

odbor za finance je tako v zakonsko besedilo vključil izjeme, za katere

omejitev zaposlovanja ne bi veljala. Sporni predlog za štiriodstotno znižanje

plač, ki ga je predlagal odbor za lokalno samoupravo, pa v zakonski predlog

nazadnje ni bil vključen.

V

opoziciji menijo, da gre zgolj za administrativen ukrep, ki ne bo pripomogel k

sanaciji javnih financ in zmanjšanju javne porabe. Prav tako iz opozicije

prihaja mnenje, da je novela bistveno prepozna, saj vlada doslej ni spoštovala

lastnega sklepa o zmanjševanju zaposlenih v javni upravi.

 < JAVNO- ZASEBNA PARTNERSTVA PRI IZGRADNJI SONČNIH ELEKTRARN