01.10.2019 Starost: 3 let

45. REDNA SEJA VLDE RS

Ljubljana, 1. 10. 2019 - Vlada RS je na včerajšnji 45. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin. Vlada bo predlog zakona skupaj z z že potrjenimi proračunskimi dokumenti posredovala DZ v obravnavo po nujnem postopku.


S predlaganim zakonom se ureja nekatere izdatke na področju plač javnih uslužbencev, zakon pa ureja tudi izredno uskladitev pokojnin v letu 2020.

Glede ukrepov s področja stroškov dela v javnem sektorju sta v omenjeni zakon vključena dva ukrepa, ki sta bila že dogovorjena s sindikati javnega sektorja ob sklenitvi stavkovnih sporazumov leta 2018. Navedena ukrepa se nanašata na: neizplačevanje redne delovne uspešnosti do 30. 6. 2020 in znižanje možne maksimalne višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020.

Prav tako se v tem zakonu, na enak način kot velja za javne uslužbence, ureja višina nadomestila za bolniško odsotnost funkcionarjev, ki gre v breme delodajalcev (80 %). Zakon določa tudi, da se funkcionarjem jubilejna nagrada za isti jubilej v javnem sektorju izplača samo enkrat. Za javne uslužbence je enaka vsebina že določena v kolektivnih pogodbah, ker pa kolektivne pogodbe ne veljajo za funkcionarje, je bilo treba navedeno omejitev za funkcionarje določiti v predlaganem zakonu.

Zadržanje veljavnosti ukrepa glede redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je finančno ocenjen na približno 64 milijonov evrov za javni sektor, kot ga pozna plačni sistem. Na državni proračun od tega odpade slabih 60 % oziroma 38 milijonov evrov.

Predlagani zakon določa tudi izredno uskladitev pokojnin v decembru 2020 – ta ureditev je v predlogu zakona določena na način, kot izhaja iz koalicijskega dogovora in v izogib odločitvam, ki bi bile v nasprotju s koalicijskimi zavezami. Predlog tako določa, da se bodo pokojnine prihodnje leto, ob predpostavki, da bo gospodarska rast presegla 3 %, poleg redne uskladitve izredno uskladile: v višini 1 %, če bo gospodarska rast za leto 2019 presegla 3 %, v višini 1,5 %, če bo gospodarska rast presegla 4 % oziroma v višini 2 %, če bo gospodarska rast presegla 5 %.

 

* * *


< OBVESTILO GURS- JAVNA OBJAVA PREDLOGA MODELOV VREDNOSTENJA NEPREMIČNIN IN POSKUSNO IZRAČUNANE VREDNOSTI