02.12.2015 Starost: 7 let

44,9 MILIJONOV EVROV ZA ČEZMEJNE PROJEKTE PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-AVSTRIJA 2014–2020

Ljubljana, 2. 12. 2015 - V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, ki ga je Evropska komisija potrdila 19. septembra 2015, je na voljo skoraj 45 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte (t. j. 18 milijonov evrov manj namenjenih projektom kot v obdobju 2007–2013). V programsko območje je vključenih osem regij iz Slovenije in devet regij iz Avstrije, pri čemer sta se Goriška in Zasavska regija na novo pridružili programskemu območju.


Za maksimalno 85 % sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti, ki bodo prispevali h krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanju in promociji kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju programskih območij.

Razpis v okviru tega programa bo objavljen predvidoma 18. decembra 2015. Kljub podobnosti z obdobjem 2007–2013 bodo morali upravičenci v obdobju 2014–2020 več naporov vložiti v pripravo in prepoznavnost rezultatov projektov.

V okviru operativnega programa med državama v programskem obdobju 2007–2013 je bilo sofinanciranih 89 projektov, ki so prispevali k povečanju medsebojnega zaupanja, razumevanja in prepoznavnosti ekonomskih, institucionalnih, kulturnih in ostalih različnosti znotraj čezmejnega območja.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA