19.05.2020 Starost: 12 dni

44. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 5. 2020 – Vlada RS je na svoji 44. dopisni seji sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.


Vlada tudi soglaša, da obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje, ostanejo v veljavi do sklenitve novih tehničnih dogovorov. Ti veljajo za: • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti, • čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti, • osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje, • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Republiki Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.
 
Prvi odstavek 9. člena odloka sicer določa pogoje vstopa v Republiko Slovenijo osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja ter ni zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni.  
 
Kot določa četrti odstavek 9. člena odloka, se pogoji vstopa za te osebe (razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji) uveljavljajo postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami

 
_____________________________________________________________________________________________ Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30                                                                                          
članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje.  
 
Vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, seznam in njegove spremembe pa se ažurno objavljajo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje zadeve o doseženih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko vlada s sklepom seznam dopolni.
 
                                                             * * *


< VLADA DANES O OSNUTKU TRETJEGA PROTIKORONSKEGA ZAKONA