13.11.2020 Starost: 1 let

39. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 11. 2020 - Ljubljana, 12. 11. 2020 - Vlada je na 39. redni seji sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, izdala Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Sklep o podaljšanju odlokov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 in se seznanila s poročilom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 ter Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2. Vlada RS je izdala Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ter sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2021. Vlada RS se je seznanila s Programom nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021 ter sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani.


Spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
S spremembo se doda izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo tudi slavja in praznovanja. O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez pa odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

S 16. novembrom vstop brez karantene ne bo več mogoč za lastnike nepremičnin v sosednji državi, izjema za vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani mogoča le v drugi državi članici EU ali schengna, nekaj sprememb je tudi na rdečem seznamu.

Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant (točka 1), se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Z odlokom, ki začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 uri, se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke in zavarovalniške storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Celoten povzetek seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< POZIV KPK ZAVEZANCEM ZA PRIJAVO PREMOŽENJSKEGA STANJA