15.05.2020 Starost: 3 let

39. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 5. 2020 – Vlada RS je na svoji 39. dopisni seji sprejela prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020 in delno spremenila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja letošnjega proračuna, ki ga je sprejela 13. marca 2020. Vlada RS se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov in z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019.


Sprememba programa financiranja državnega proračuna za leto 2020 V spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020 se vključuje tudi zadolževanje Republike Slovenije za namen financiranja omilitve posledic epidemije COVID-19, kar omogoča Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. 

 

Največji obseg dodatne zadolžitve za namen financiranja omilitve posledic epidemije COVID-19 ne sme presegati razlike med izdatki, ki so bili načrtovani v sprejetem državnem proračunu, in najvišjim obsegom izdatkov za državni proračun, ki ga je Državni zbor določil s sprejemom spremembe okvira za državni proračun za leto 2020. 

 Skladno s spremembo Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 2020 se namreč najvišji dovoljeni obseg izdatkov za državni proračun za leto 2020 zvišuje za 2,08 milijarde evrov, kar obenem predstavlja tudi največji obseg dodatne zadolžitve v letošnjem letu.

 Glede na to, da vsakokratni program financiranja temelji na sprejetem državnem proračunu, tokratna sprememba programa financiranja odraža zgolj vključitev možnosti novega zadolževanja za namen omilitev posledic epidemije COVID-19, pri čemer ostali deli programa financiranja ostajajo nespremenjeni.

POVZETEK SEJE V CELOTI


< HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE PREVOZA ŠOLARJEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19