29.01.2018 Starost: 4 let

37. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 1. 2018 - 37. seja Državnega zbora RS je potekala od 22. do 26. januarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, Zakon o izobraževanju odraslih in Zakon o Kobilarni Lipica. Prav tako pa so s 44 glasovi za in štirimi proti predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma poslali v nadaljnjo obravnavo.


Zakon o dopolnitvi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-F)
Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so s 45 glasovi za in nobenim proti sprejeli dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki stranskim udeležencem onemogoča vstop v postopke odločanja o dostopu do podatkov, ki so po zakonu javni.

Dopolnitev zakona so v DZ vložili poslanci koalicije na predlog Društva novinarjev Slovenije, Združenja novinarjev in publicistov, Sindikata novinarjev Slovenije in Transparency International Slovenia. V omenjenih organizacijah so namreč že dlje časa opozarjali, da vključevanje stranskih udeležencev v postopke odločanja o dostopu do informacij javnega značaja podaljšuje postopke in jih draži, kar onemogoča njihovo delo.

Po besedah prvopodpisane pod zakon, Anite Koleša, dopolnitev zakona zato določa, da je ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, "v postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo stranka postopka samo prosilec, kadar je predmet odločanja dostop do podatkov, za katere je z zakonom določeno, da so absolutno javni". Določa tudi, da v teh primerih vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

V koalicijskih strankah so v dopoldanski razpravi opozorili, da ni smiselno, da se stranske udeležence vključuje v postopek odločanja o dostopu do informacij javnega značaja, kadar je že z zakonom določeno, da so podatki javni. V tem primeru namreč ne morejo vplivati na sam izid postopka, zaradi česar gre zgolj za nesmiselno spoštovanje procesnih pravil.

Na drugi strani so v opozicijskih strankah izrazili nekatere pomisleke, zaradi katerih so v napovedali, da predloga ne bodo podprli oz., da mu ne bodo nasprotovali, a ga tudi ne bodo podprli. Poslanka Eva Irgl je izpostavila mnenje zakonodajnopravne službe DZ, ki je opozorila, da bi bil lahko zakon v nasprotju z ustavo, saj slednja vsakomur zagotavlja pravno varstvo. Povedala je, da je treba zagotavljati preglednost delovanja javnega sektorja in dostop novinarjem do informacij javnega značaja, a je to treba zagotoviti na način, ki ne bo posegal v pravice drugega. Poslanec Matej T. Vatovec pa je izrazil prepričanje, da je predlagana rešitev neustavna, zato po njegovem mnenju ne bo nikoli zaživela, saj jo bo ustavno sodišče prej razveljavilo.

Več si preberite TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 29. JANUARJA DO 2. FEBRUARJA 2018