16.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

36. SEJA VLADE

Ljubljana, 16.07.09 – Na včerajšnji seji vlade so ministri sprejeli tudi mnenje o predlogu spremeb zakona o kmetijskoh zemljiščih in Uredbo o rudarskih pravicah.


Mnenje o predlogu sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih

Vlada pojasnjuje, da je trenutno v pripravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, katerega glavne spremembe se nanašajo na tehnične dopolnitve zaradi spremenjene zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja, evidentiranja nepremičnin, geodetske dejavnosti, varstva okolja in graditve objektov. Odpravljajo se tudi postopkovne nejasnosti v zvezi z agrarnimi operacijami (komasacije, melioracije) in olajšujejo ter skrajšujejo administrativni postopki, kar vključuje tudi odpravo administrativnih ovir v prometu. Pomemben poudarek je namenjen določbam, ki se nanašajo na komasacije. Glavni poudarek pa je na poenostavitvi postopka uvedbe komasacije in predložitvi potrebnih gradiv, znižuje se tudi prag za uvedbo komasacije, in sicer iz 80 na 67 odstotkov.

Sprejetje predloga zakona, ki ga je vložila skupina poslancev bi pomenilo lažjo uvedbo komasacijskega postopka, vendar tega vprašanja ne rešuje celovito, kot je to predvideno z zakonom o spremembah in dopolnitvah, ki je v pripravi. Zaradi navedenega vlada meni, da predlog skupine poslancev ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Uredba o spremembi uredbe o rudarskih pravicah

Vlada RS je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o spremembi uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin.

Uredbo o spremembi uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: čŒrenšovci, Občina čŒrenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas-Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas-Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta »B«, MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica, bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obstoječa koncesijska pogodba z dne 23. 7. 2002 poteče 23. 7. 2009, zato je za veljavno podaljšanje koncesijske pogodbe potrebno skleniti aneks pred tem datumom. Ministrstvo za gospodarstvo je iz tega razloga predlagalo obravnavo gradiva po skrajšanih poslovniških rokih.

Koncesionarju Goriške opekarne je bil določen krajši čas trajanja koncesije, zaradi predvidevanj, da bo na navedenih zemljiščih podeljena koncesija za izvajanje druge dejavnosti. Koncesionar Goriške opekarne je seznanil ministrstvo, pristojno za rudarstvo, da druga koncesija ne bo podeljena in zato ni razlogov, da se koncesijski rok ne bi uskladil z že podeljeno rudarsko pravico Goriškim opekarnam.

Vlada je pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika za podpis aneksa h koncesijski pogodbi št. 354-14-32/2002 z dne 23. 7. 2002.


< USTANOVLJENA DELOVNA SKUPINA ZA PROSTORSKO UREDITEV IN GRADNJO OBJEKTOV V JAVNO KORIST