08.05.2020 Starost: 3 let

36. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 5. 2020 – Vlada RS je na svoji 36. dopisni seji podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vlada RS je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020 ter sprejela razporeditev pravic porabe za namen povračila izplačanih nadomestil plač. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nespoštovanjem Kolektivne pogodbe za javni sektor.


Podaljšanje veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih Vlada RS se je seznanila s strokovno oceno o utemeljenosti prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo. 

Omejitev zbiranja je glede na oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje dokazano učinkovit ukrep. O postopnem načinu sproščanja omejitve druženja bo strokovna skupina odločala na enem od naslednjih sestankov glede na epidemiološko situacijo. 

Na podlagi 6. člena odloka vlada sicer vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovne ocene odloča, ali se ti ukrepi uporabljajo še naprej ali pa jih je treba spremeniti oziroma odpraviti. Vlada o tem obvešča Državni zbor in javnost.

Povzetek seje si lahko v celoti ogledate TU.


< PODALJŠANJE ROKA ZA IZVEDBO WIFI OMREŽIJ NA JAVNIH MESTIH