29.11.2017 Starost: 6 let

35. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 29. 11. 2017 - Poslanke in poslanci so na redni 35. seji Državnega zbora, ki je potekala od 13. do 28. novembra 2017, med drugim sprejeli proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, novelo Zakona o financiranju občin, novelo Zakona o lokalnih volitvah, novelo Zakona o zemljiški knjigi.


Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
Poslanci Državnega zbora so z 51 glasovi za in 25 proti sprejeli Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Gre za tehničen zakon, ki daje vladi pooblastila za upravljanje s proračunom. V času krize je vanj zapisovala tudi nekatere varčevalne ukrepe, zdaj pa jih postopoma odpravlja.

Tako je Vlada RS predvidela možnost povečanja skupnega števila zaposlenih pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih skupaj za pol odstotka, odbor DZ za finance pa je to številko zvišal na 0,7 odstotka. S tem se bo lahko v javni upravi zaposlilo dodatnih 217 ljudi. Največje kadrovske težave imajo pri inšpekciji za delo in mejnih policijskih enotah. Trenutno je povečevanje števila zaposlenih pri neposrednih proračunskih uporabnikih prepovedano, izjema so le zaposlitve na področju priprave oz. izvajanja strukturnih reform.

Potem ko je bila januarja letos prvič po krizi spet izvedena redna uskladitev pokojnin, je v predlog novega zakona o izvrševanju proračuna zapisana tudi njihova izredna uskladitev. Ta se bo izvedla aprila 2018, in sicer v višini 1,1 odstotka.

Glede občin se vsebina tokratnega predloga zakona nekoliko razlikuje od zakonov o izvrševanju proračunov v preteklih letih. Nekatere vsebine v zvezi z njihovim financiranjem se namreč prenašajo v zakon o financiranju občin. Ostaja pa v zakonu o izvrševanju proračuna višina povprečnine, in sicer se bo v letu 2018 zvišala z letošnjih 530 evrov na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov. Če z občinskimi združenji ne bi bilo mogoče doseči dogovora glede teh zneskov, je predvideno, da se povprečnina določi v višini, kot jo predlaga vlada.

Državni svet RS je na sprejet zakon izglasoval veto. Državni zbor bo o njem ponovno glasoval v decembru, za potrditev bo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Novela Zakona o financiranju občin (ZFO-1C)

Poslanci Državnega zbora RS so s 37 glasovi za in 31 proti sprejeli spremembe Zakona o financiranju občin, ki črtajo inflacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe občin. Po pojasnilu vlade kot predlagateljice tudi jasneje in pregledneje določa postopek določitve povprečnine.

Sprejete spremembe posegajo v uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, tako da bi bolj upoštevali demografsko strukturo prebivalcev. Ključni spremembi sta namreč prav pri predšolskih otrocih in starejših. Spremenjena je tudi določba o sofinanciranju skupnih občinskih uprav.

Državni svet RS je na sprejeto novelo Zakona o financiranju občin izglasoval veto. Državni zbor bo o njem ponovno glasoval v decembru, za potrditev bo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Več o sprejetih zakonih si lahko preberete TU.

* * *


< VLADA RS NA DOPISNI SEJI SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN