12.11.2020 Starost: 1 let

34. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA

Ljubljana, 12. 11. 2020 - Državni svet RS se je na svoji 34. redni seji, ki je potekala 11. 11. 2020, seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, ki so objavljeni v posebnem e-zborniku Pokrajine v Sloveniji. Seznanili so se tudi z letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, podprli dopolnjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin in se seznanili tudi z zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija.


Seznanitev z osnutki pokrajinske zakonodaje
Državni svet RS kot drugi dom slovenskega parlamenta, ki zastopa široko paleto družbenih interesov in sodeluje s civilno družbo, je lani, po dogovoru s Predsednikom Republike Slovenije, Državnega zbora RS in Vlade RS, prevzel vlogo koordinatorja oživitve in vodenja procesa ustanovitve pokrajin. V ta namen je bila ustanovljena tudi Strokovna skupina Državnega sveta RS za pripravo pokrajinske zakonodaje. Z osnutki pokrajinske zakonodaje strokovna skupina predlaga:
• teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine,
• ureditev pravnega statusa pokrajine,
• področja nalog,
• organizacijo,
• sodelovanje prebivalcev pri odločanju,
• pokrajinsko upravo,
• načela urejanja financiranja pokrajin,
• statut pokrajine in pokrajinske predpise,
• sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin,
• postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine,
• naloge pokrajine ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.

To je dobra osnova za javno in odprto razpravo v lokalnih skupnostih o vzpostavitvi druge ravni lokalne samouprave, ki jih Slovenija z vidika razvojnih potreb in čedalje večje centralizacije nujno potrebuje.

Državni svet je sprejel sklep, s katerim poziva občinske svete, da se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje in predloge ter pripombe posredujejo na elektronski naslov gp(at)ds-rs.si.

Predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin
Državni svet RS je podprl dopolnjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki sledi dolgoletnim opozorilom Državnega sveta RS o finančni podhranjenosti lokalne samouprave in njegovemu zavzemanju za zmanjšanje stroškov oz. njegovemu nasprotovanju zniževanju primerne porabe za financiranje zakonskih nalog ob istočasnem nalaganju novih obveznosti brez zagotavljanja finančnih virov. Državni svet RS tudi predlaga, da se v nadaljnjem procesu iskanja rešitev za zagotavljanje normalnega financiranja lokalne samouprave naslovi tudi vprašanje raznolikosti občin in posledično s primernimi mehanizmi v okviru reforme sistema financiranja občin zagotovi upoštevanje njihovih različnih razvojnih potreb in specifik (npr. naraščanje števila prebivalstva ali odseljevanje, obmejne občine, mestne občine, obsežnost gozdnih cest, itd.).

POVZETEK SEJE V CELOTI

OSNUTEK SKLEPA ZA OBČINE

* * *


< VLADA JE SPREJELA PREDLOG ŠESTEGA PROTIKORONSKEGA ZAKONA