17.09.2020 Starost: 3 let

32. SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS

Ljubljana, 17. 9. 2020 - Državni svet RS je na svoji 32. redni seji, ki je potekala 16. 9. 2020, med drugim podprl Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter se seznanil s stališči Vlade RS o Večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 in svežnju za okrevanje. Slednja dokumenta jim je predstavil predsednik Vlade RS Janez Janša.


Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020
Državni svetniki so bili do predloga rebalansa državnega proračuna kritični, a so ga kljub temu podprli.

Strinjali so se, da kljub zaskrbljenosti zaradi hitre rasti zadolževanja države in načrtovanega zgodovinsko visokega javnofinančnega primanjkljaja prevladuje ocena, da je z vidika širše družbene koristi in uspešnosti okrevanja gospodarstva, zadolževanje države za financiranje ukrepov za omilitev posledic korona krize upravičeno. Kot pozitivno so ocenili tudi potezo, da se kljub izrazitemu upadu prihodkov državnega proračuna z rebalansom ne posega v proračune občin in višino povprečnine. Prav tako so ocenili, da je predlagani rebalans proračuna odraz večjega posluha aktualne vlade za probleme na področju lokalne samouprave. Ob relativno nizki stopnji zadolženosti slovenskih občin, ki k slovenskemu javnemu dolgu prispevajo minimalen delež, Državni svet RS pozitivno ocenjuje letošnji dvig omejitve splošne zadolžitve za dve odstotni točki, s čimer so občine dobile možnost dodatnega zadolževanje za izvajanje občinskih investicij.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021

V nadaljevanju so državni svetniki podprli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 po nujnem postopku, ki tako omogoča prevzemanje plačevanja obveznosti, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države.


Večletni finančni okviri EU 2021-2027 in sveženj za okrevanje
Predsednik Vlade RS Janez Janša je predstavil Večletni finančni okvir EU 2021–2027 in odgovarjal na vprašanja državnih svetnikov. Poudaril je, da gre za bolj pomembne zaključke, ki so bili sprejeti na ravni Evropske unije, v teh zaključkih pa je Sloveniji namenjeno največ sredstev doslej. Poudaril je, da mora Slovenija sredstva iz evropskega svežnja za obnovo po pandemiji covida-19 investirati pametno in čim prej, ter dodal, da je treba sredstva najprej še pridobiti, zato si bo vlada prizadevala za izboljšanje učinkovitosti črpanja, ki mu pretekle vlade niso namenjale dovolj pozornosti.

Celoten povzetek 32. seje Državnega sveta RS je na voljo TU.

                                                     * * *

 < STRATEŠKI SVET ZA DEBIROKRATIZACIJO PREDLAGA VLADI NABOR UKREPOV