20.10.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

32. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

 Ljubljana, 20. 10. 2011 - 32. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 17. do 19. oktobra 2011. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter novelo zakona o osnovni šoli.


 

 

NOVELA ZAKONA O MNOŽIčŒNEM VREDNOTENJU NEPREMIčŒNIN

(ZMVN-A)

DZ je

sprejel novelo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katero se

spreminja modele vrednotenja. Tako bo mogoče končne vrednosti nepremičninam

določiti najpozneje s 1. januarjem 2012, ko se podatki nujno potrebujejo za

izvajanje dveh zakonov s področja socialne varnosti.

Spremembe zakona iz maja 2006 so potrebne zaradi

uskladitve z izkušnjami in rešitvami prvega poskusnega vrednotenja nepremičnin,

izvedenega konec lanskega leta. Lastnikom so bila poslana obvestila o

posplošeni tržni vrednosti za okoli 6,1 milijona nepremičnin, ti pa so podali

pripombe na devet odstotkov izračunov.

Z novelo zakona se bolj jasno določa postopke

oblikovanja modelov vrednotenja nepremičnin ter usklajevanje predlogov z

lastniki. Pri tem se bo modele vrednotenja nepremičnin vezalo na rabo in ne več

na vrsto nepremičnine. Za posamezno vrsto nepremičnin, npr. ko gre za

kombinacijo stanovanjske in poslovne rabe, namreč pogosto ni mogoče uporabiti

enega samega modela vrednotenja

Novela zakona tudi poenostavlja postopek obveščanja

o poskusnem izračunu, saj ne bo več obvezna razgrnitev modelov vrednotenja po

občinah. Poleg tega občine in država ne bodo več prejemale obvestil, temveč

bodo podatke lahko preverjale elektronsko.

Po novem bodo o končni izračunani vrednosti

nepremičnine obvestili vse lastnike in ne več le tiste, ki so podali pripombe k

poskusnem izračunu. Na obvestilo o končnem izračunu ne bo več mogoče podati

ugovora. Spreminjajo se tudi določbe o pridobivanju cen novogradenj ter o

evidentiranju najemnin.

NOVELA ZAKONA O OSNOVNI Ĺ OLI (ZOsn-H)

DZ je sprejel

novelo zakona o osnovni šoli, ki premika poučevanje tujega jezika v nižje

razrede in uvaja neobvezne izbirne predmete.Novela med drugim uvaja drugačno

poimenovanje nekaterih predmetov, s čimer presega razlikovanje med vzgojnimi in

izobraževalnimi predmeti. Uvaja obvezno poučevanje prvega tujega jezika v

drugem razredu in neobvezno poučevanje v prvem razredu osnovne šole.

Učenci bodo imeli po noveli možnost izbrati tri ure

izbirnega predmeta na teden, ob soglasju staršev pa štiri. V četrtem, petem in

šestem razredu bodo lahko med drugim izbirali med drugim tujim jezikom in

drugimi neobveznimi izbirnimi predmeti. Novela namreč poleg obveznih izbirnih

predmetov uvaja tudi neobvezne izbirne predmete. Uvaja pa tudi številčno

ocenjevanje od tretjega razreda naprej, kot tudi nacionalna preverjanja znanja

v tretjem in osmem razredu.< NA MINISTRSTVU ZA FINANCE PONOVNO SESTANEK O NIŽANJU STROŠKOV OBČIN