03.02.2023 Starost: 48 dni

32. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 3.2.2023 32. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 03. februarja 2023. Poslanke in poslanci so sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Iz dnevnega reda pa je bil umaknjen Predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev na katerega je ZOS sicer podal dopolnila.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), nujni postopek, EPA572-IX
Poslanci so z 49 glasovi za in 23 proti sprejeli novelo zakona o državni upravi, ki opredeljuje pristojnosti posameznih ministrstev in prenos pristojnosti oziroma delovnih področij v skladu s spremembami zakona o vladi, potrjenimi na referendumu. Sprejetje novele bo omogočilo začetek delovanja vlade v skladu s temi spremembami.

 Po mnenju vlade je tudi zaradi referendumske odločitve pomembno, da lahko čim prej začne delovati v skladu z spremembami zakona o vladi. S tem ji bo omogočeno optimalno izvajanje izvršilne funkcije, izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju pa ne bo ogroženo, je poudarila. Poleg pristojnosti posameznih ministrstev novela dodatno ureja možnost prenosa krajevne pristojnosti pri odločanju upravnih enot s preobremenjene upravne enote na manj obremenjeno. Upravne enote se namreč zlasti v zadnjih dveh letih spoprijemajo s povečanim pripadom upravnih zadev na številnih delovnih področjih.

V dopoldanski predstavitvi stališč poslanskih skupin o predlogu novele so v Svobodi pojasnili, da predlog sledi spremembam zakona o vladi, ki je določil drugačno organizacijo vlade. Po njihovih navedbah je tudi zaradi odločitve volivcev na novembrskem referendumu, ki so potrdili spremembe zakona o vladi, nujno, da vlada čim prej začne delovati v skladu s spremembami zakona o vladi. Zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma je od sprejetja sprememb zakona o vladi preteklo že skoraj osem mesecev, so opomnili.

Predlog po pojasnilu SD odraža zavezanost vlade h krepitvi delovanja državnega ustroja. Upravne enote pa bodo tudi pridobile fleksibilnost pri reševanju določenih upravnih zadev, so dodali. V SDS so medtem dejali, da predlog ne izpolnjuje pogojev za obravnavo po nujnem postopku. Sklicevanje sej delovnih teles z danes na jutri zaradi zakonskih predlogov, vloženih po nujnem postopku, onemogoča delo poslancev, zlasti tistih iz opozicijskih vrst, so izpostavili. Obravnavani predlog je po njihovi oceni konfuzna gmota, pripravljena površno.

V NSi so tako kot v SDS opozorili, da predlog posega kar v 37 zakonov. Ker je obravnavan po nujnem postopku, ga ne morejo podpreti, so povedali. Ministrstva morajo biti po njihovem opozorilu zasnovana tako, da bodo lahko delovala učinkovito.


Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, 
EPA 528-IX

DZ je na današnji izredni seji s 57 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o kmetijstvu. Z njo vlada dopolnjuje pravno podlago za izvajanje skupne kmetijske politike 2023-2027 in jo tako usklajuje s pravnim redom EU. Novela zakona zajema splošne prilagoditve za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike, posebno ureditev upravnega postopka, finančne podpore v obliki finančnih instrumentov, uvajanje novih evidenc in možnost predčasne razrešitve varuha verige preskrbe s hrano, če se ugotovi, da ne opravlja svojega dela.

* * *


< VLADA RS NA 35. REDNI SEJI TUDI O NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST