11.09.2020 Starost: 2 let

31. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim odločila, da ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi veljajo še naprej in izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 ter podprla predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z okoljevarstvenimi soglasji infrastrukturnim projektom.


Ukrepi iz odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji
Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Vlada je odločila, da se trenutno veljavne omejitve uporabljajo še naprej.

Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije
S spremembo Odloka se časovno obdobje odreditve karantene se skrajšuje s 14 na 10 dni. Podaljšuje se tudi veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji.

Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani, po novem nista več časovno omejeni, ob vstopu v Slovenijo pa bo treba predložiti ustrezna dokazila in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur in ni bil opravljen v Sloveniji.

Vse spremembe začnejo veljati 13. septembra 2020.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 (1.4. do 30.6.2020)
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca junija 2020 izdanih 526 odločitev o podpori za projekte, programe oziroma javne razpise v skupni vrednosti 2,78 milijarde evrov, od tega je bilo več kot 1,12 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 813 milijona evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 844 milijona evrov sredstev Kohezijskega sklada za območje celotne Slovenije.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Državni svet Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložil predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v katerem predlagajo, izenačitev višine plačanih prispevkov za socialno varnost delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas zaradi koriščenja pravice do krajšega delovnega časa po 50. členu ZSDP-1, s tistimi delavci, ki te pravice ne koristjo. S tem se odpravlja neenakopraven položaj delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Vlada RS vsebino predloga podpira.

Celoten povzetek 31. redne seja Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< EVROPSKI ODBOR ZA VARSTVO PODATKOV SPREJEL NOVE SMERNICE