09.05.2019 Starost: 4 let

30. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 9. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2019 in sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih poplav. Vlada se je seznanila tudi s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2018 in Programom izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z vmesnim poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in določila besedilo novele Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.


Sprememba programa financiranja letošnjega državnega proračuna
Sprememba je potrebna zaradi sprejetja rebalansa proračuna za leto 2019, ki na novo opredeljuje višino skupnega potrebnega financiranja državnega proračuna v letošnjem letu.

Program financiranja letošnjega državnega proračuna vsebuje oceno višine in strukture dolga po sprejemu rebalansa in izvedbi zadolževanja v letu 2019. Potem ko je ocena stanja dolga državnega proračuna na dan 31. december 2019 po prvotnem programu financiranja znašala 28.354.481.687,47 evra, v skladu z danes potrjeno spremembo ta ocena znaša 28.220.063.835,97 evra.

Program financiranja upoštevajoč rebalans proračuna določa tudi nov obseg zadolžitve za financiranje izvrševanja državnega proračuna za leto 2019. Po prvotnem programu je obseg potrebne zadolžitve znašal 2.141.481.009,47 evra, po danes potrjeni spremembi pa znaša 1.890.568.577,80 evra.

Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin
Projektni svet ugotavlja, da je večina podatkov o nepremičninah za drugo sistemsko množično vrednotenje zagotovljenih. Ugotavlja tudi, da se je nadzor nad podatki v javnih evidencah okrepil, uredili pa so se tudi inštrumenti, ki omogočajo urejanje podatkov po uradni dolžnosti. Ob zaključku izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bil v skladu s predvideno novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) izveden konec marca 2020, bo tako tudi kakovost podatkov o nepremičninah v javnih evidencah primerna ter za potrebe vrednotenja in obdavčitev nepremičnin zadovoljiva.

Projektni svet meni, da sta zamik izvedbe drugega sistemskega vrednotenja in uvedba nove obdavčitve nepremičnin ustrezna, saj bo na ta način zagotovljen dodaten čas za zagotovitev podatkov o vodnih zemljiščih in predvsem podatkov o javni cestni in železniški infrastrukturi, katerih manko sicer ni ovira za množično vrednotenje, temveč predvsem za obdavčitev nepremičnin. Za naslednje cikle množičnega vrednotenja se načrtuje nadgradnja podatkov v evidencah tudi s podatki o dejanski rabi stavbnih zemljišč ter o njihovih razvojnih stopnjah. Ti podatki bodo v prihodnje prispevali h kakovostnejšemu vrednotenju stavbnih zemljišč.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< OBVESTILO ŽUPANOM