12.07.2016 Starost: 6 let

30 MILIJONOV ZA NALOŽBE V JAVNA NAJEMNA STANOVANJA

Ljubljana, 12.7.2016- Stanovanjski sklad RS (SSRS) je objavil razpis za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za prihodnjih pet let. Za to bo država namenila 30 milijonov evrov, deloma kot nepovratna sredstva oziroma soinvestitorstvo, deloma pa kot posojila občinam.


Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti ali njihovi javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, seveda tisti, ki so že dovolj daleč s prostorskimi načrti in pripravami za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Prosilci bodo morali z ustrezno dokumentacijo dokazati, kakšne so tam potrebe po tovrstnih stanovanjih, priložiti občinski stanovanjski program, potrjene sezname prosilcev itn.

Izbranim investitorjem bo na voljo 30 milijonov evrov, od tega bo šla tretjina za posojila, 20 milijonov pa bo SSRS vložil kot soinvestitor. Sredstva se bodo porablja sukcesivno, dokler ne bodo pošla, najkasneje pa do leta 2020. Državni sklad lahko vsoti po presoji svojih nadzornikov zviša ali zniža, odvisno od dejanskih potreb. Občine v projekt običajno vložijo komunalno opremljeno zemljišče, del sredstev pa si zagotovijo s krediti (če so le kreditno sposobne).

SSRS je z razpisom (natančneje, s programom sofinanciranja) določil tudi primerne vrednosti del GOI (gradbena, obrtna in inštalacijska dela) in primerne cene nakupa javnih najemnin stanovanja. Ko gre za nov objekt, je mejna vrednost del GOI (enotno za vso Slovenijo) 890 evrov za kvadratni meter stanovanjske površine, pri rekonstrukcijah 790 evrov za kvadratni meter, pri parkirnem mestu pa 7000 evrov na enoto. Ko je govor o nakupu javnega najemnega stanovanja, je primerna cena za stanovanje v Ljubljani do 1460 evrov za kvadratni meter, v njeni okolici do 1200 evrov, na Obali do 1350 evrov, v preostalih mestnih občinah do 1200 evrov in v preostalih občinah do 1100 evrov za kvadratni meter. Parkirno mesto lahko stane največ 8500 evrov.

Kreditni pogoji so menda ugodnejši kot jih nudijo komercialni kreditodajalci. Višina posojila lahko znaša do največ 50 odstotkov investicije ali primerne cene nakupa javnih najemnih stanovanj. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna, v višini dvanajstmesečnega euribora + 0,3 odstotka. Trenutno je obrestna mera 0,045 odstotka + 0,3 oziroma 0,345 odstotka na leto. Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ 25 let.

 

Javna najemna stanovanja so relativno nov pojem, ki izhaja iz lani sprejete resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu. Javna najemna stanovanja SSRS razume kot najemna stanovanja v lasti občin, njihovih stanovanjskih skladov in stanovanjskih organizacij ter najemna stanovanja v lasti SSRS, ki se oddajajo za neprofitno najemnino upravičencu do neprofitnega stanovanja, namenska najemna stanovanja in tržna najemna stanovanja. < USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI